Isabelle Hardt

Sudetonemecký slovník, Gießen

Odborné zameranie: Germanistika
E-Mail: Isabelle.R.Hardt[at]germanistik.uni-giessen.de

Oblasti výskumu

Jazyk, literatúra a kultúra stredoveku
dialektológia a lexikológia nemeckých dialektov v Čechách, na Morave a v Sliezsku
dejiny jazyka

Odborný životopis

  • * 1977
  • štúdium germanistiky, anglistiky a romanistiky na univerzite v Gießene
  • od júla 2007 vedecká pracovníčka v projekte Sudetonemecký slovník na univerzite v Gießene

Publikácia

pokračovať