Norbert Vierbücher

Administratívne oddelenie

Nakladateľstvo Collegia Carolina, predaj publikácií, recenzie
E-Mail: n.vierbuecher[at]collegium-carolinum.de

Odborný životopis

Diplom-Dolmetscher (Universität Heidelberg)