Pracovníci knižnice


Dr. Martina Niedhammer

Referentka knižnice

zur E-Mail

Svetlana Beyer-Thoma

Zamestnankyňa knižnice


zur E-Mail

Arpine Maniero

Zamestnankyňa knižnice, OstDok

zur E-Mail

Anne Reis

Referentka knižnice

zur E-Mail

Franziska Tröger

Zamestnankyňa knižnice

zur E-Mail