Collegium Carolinum e. V.   Hochstr. 8, 81669 München   Tel.: +49 / (0)89 / 55 26 06 – 0   E-Mail: post.cc@collegium-carolinum.de
DeutschČeštinaSlovenčinaEnglish

Štipendiá pre hosťujúcich vedcov Collegia Carolina

Collegium Carolinum udeľuje štipendiá pre hosťujúcich vedcov za účelom mesačného výskumného pobytu v Mníchove. Výzva na podávanie prihlášok je adresovaná mladým vedkyniam a vedcom (absolventom doktorandského štúdia), ktorí sledujú metodicky alebo tematicky inovatívny výskumný zámer týkajúci sa dejín a kultúry českých krajín, Československa, Česka, Slovenska alebo susedných regiónov.

Študijný pobyt v Mníchove umožňuje využívať vedeckú knižnicu ako aj ďalšie zbierky Collegia Carolina. Okrem podpory vo všetkých iných otázkach súvisiacich s projektom ústav ponúka nadštandardné možnosti vedeckej diskusie a výmeny skúseností. Mníchovské knižnice, archívy a vedecké centrá navyše poskytujú vynikajúce podmienky pre výskum.


Štipendiá pre hosťujúcich vedcov sa udeľujú na jeden mesiac. Výška jednorázového štipendia pre doktorandov je 1.500 €, pre absolventov doktorandského štúdia 2.000 €. Cestovné náklady (príchod a odchod) sa preplácajú vo výške bežného cestovného vlakom (2. trieda). 

Žiadosť musí obsahovať nasledujúce podklady:

  • motivačný list, z ktorého vyplýva, prečo je študijný pobyt na Collegium Carolinum prínosný pre projekt (max. 1 strana)
  • opis výskumného zámeru, ktorý informuje o stave bádania, obsahových cieľoch a doteraz realizovaných krokoch (max. 3 strany)
  • osobné údaje: životopis, vedecký postup, zoznam publikácií (max. 2 strany)
  • univerzitné vysvedčenia (naposledny absolvoval)

Termín na podávanie žiadostí sa zverejňuje každoročne vypísaním výzvy.

K smerniciam udeľovania 

 

K štipendiátom CC od roku 2007 

Hosťujúci vedci

Domáce i zahraničné vedkyne a vedci pravidelne prichádzajú na výskumný pobyt na Collegium Carolinum. Tu nájdete zoznam mien vedkýň a vedcov, ktorí od roku 2008 nahliadli do zbierok CC, využívali jeho vedeckú knižnicu či viedli vedecké diskusie s jeho spolupracovníčkami a spolupracovníkmi.

K hosťujúcim vedcom CC od roku 2008

Novinky

Wissenschaftliche Bibliothek

Normalbetrieb ab 1.7. und Teilnahme am IFLA-Voucher-SystemViac...


An-Institut der

Mitglied im
Kompetenzverbund Historische Wissenschaften München