Collegium Carolinum e. V.   Hochstr. 8, 81669 München   Tel.: +49 / (0)89 / 55 26 06 – 0   E-Mail: post.cc@collegium-carolinum.de
DeutschČeštinaSlovenčinaEnglish

Štipendiá pre hosťujúcich vedcov Collegia Carolina

Collegium Carolinum udeľuje štipendiá pre hosťujúcich vedcov za účelom mesačného výskumného pobytu v Mníchove. Výzva na podávanie prihlášok je adresovaná mladým vedkyniam a vedcom (absolventom doktorandského štúdia), ktorí sledujú metodicky alebo tematicky inovatívny výskumný zámer týkajúci sa dejín a kultúry českých krajín, Československa, Česka, Slovenska alebo susedných regiónov.

Študijný pobyt v Mníchove umožňuje využívať vedeckú knižnicu ako aj ďalšie zbierky Collegia Carolina. Okrem podpory vo všetkých iných otázkach súvisiacich s projektom ústav ponúka nadštandardné možnosti vedeckej diskusie a výmeny skúseností. Mníchovské knižnice, archívy a vedecké centrá navyše poskytujú vynikajúce podmienky pre výskum.


Štipendiá pre hosťujúcich vedcov sa udeľujú na jeden mesiac. Výška jednorázového štipendia pre doktorandov je 1.500 €, pre absolventov doktorandského štúdia 2.000 €. Cestovné náklady (príchod a odchod) sa preplácajú vo výške bežného cestovného vlakom (2. trieda). 

Žiadosť musí obsahovať nasledujúce podklady:

  • motivačný list, z ktorého vyplýva, prečo je študijný pobyt na Collegium Carolinum prínosný pre projekt (max. 1 strana)
  • opis výskumného zámeru, ktorý informuje o stave bádania, obsahových cieľoch a doteraz realizovaných krokoch (max. 3 strany)
  • osobné údaje: životopis, vedecký postup, zoznam publikácií (max. 2 strany)
  • univerzitné vysvedčenia

Termín na podávanie žiadostí sa zverejňuje každoročne vypísaním výzvy.

K smerniciam udeľovania 

 

K štipendiátom CC od roku 2007 

Hosťujúci vedci

Domáce i zahraničné vedkyne a vedci pravidelne prichádzajú na výskumný pobyt na Collegium Carolinum. Tu nájdete zoznam mien vedkýň a vedcov, ktorí od roku 2008 nahliadli do zbierok CC, využívali jeho vedeckú knižnicu či viedli vedecké diskusie s jeho spolupracovníčkami a spolupracovníkmi.

K hosťujúcim vedcom CC od roku 2008

Novinky

Das Collegium Carolinum und die Wissenschaftliche Bibliothek

bleiben vom 25. Dezember 2017 bis zum 7. Januar 2018 geschlossen. Am 8. Januar sind wir wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen frohe Feiertage und einen guten Rutsch ins Neue Jahr!


Newsletter

Gender:
First Name:
Last Name:
Email:
 
An-Institut der

Mitglied im
Kompetenzverbund Historische Wissenschaften München