Collegium Carolinum e. V.   Hochstr. 8, 81669 München   Tel.: +49 / (0)89 / 55 26 06 – 0   E-Mail: post.cc@collegium-carolinum.de
DeutschČeštinaSlovenčinaEnglish

Collegium Carolinum – Výskumný ústav dejín Čiech a Slovenska

Collegium Carolinum, výskumné pracovisko pre české krajiny, je interdisciplinárna vedecká spoločnosť, združujúca medzinárodne uznávaných vedcov a vedkyne, ktorí sa zaoberajú históriou a prítomnosťou Česka a Slovenska ako aj východnej strednej Európy. Collegium Carolinum má v súčasnosti 66 členov z Nemecka, Rakúska, Českej a Slovenskej republiky, Francúzska, Veľkej Británie, Dánska a USA.

Súčasťou Collegia Carolina je ústav, ktorý iniciuje a uskutočňuje výskum dejín českých krajín a východnej strednej Európy. Zvláštnu pozornosť pri tom venuje metódam komparácie a historického transferu. Jeho výskum sa sústreďuje na 19. a 20. storočie. Tematicky sa preferujú dejiny náboženstva, spomínania, migrácie, regionalizmu, federalizmu ako aj životného prostredia a infraštruktúry.

Ďalšie oblasti činnosti:

Ústav bol založený roku 1956 Slobodným štátom Bavorsko s podporou Spolkovej republiky Nemecko. O jeho základné financovanie sa stará Bavorské štátne ministerstvo pre vedu a umenie. Okrem toho ústav zabezpečuje projekty z externých zdrojov.

Ústavom spravovaná Wissenschaftliche Bibliothek (Vedecká knižnica) obsahuje najväčšiu zbierku bohemík a sudetík v Nemecku (viac ako 170.000 titulov). Disponuje vlastným elektronickým katológom OPAC resp. Zeitschriftenkatalog (katalóg časopisov ) a poskytuje čitateľom prezenčné služby priamo na mieste (Hochstr. 8, D-81669 München).

Tešíme sa na Vašu návštevu v Mníchove!Novinky

Wissenschaftliche Bibliothek

Normalbetrieb ab 1.7. und Teilnahme am IFLA-Voucher-SystemViac...


An-Institut der

Mitglied im
Kompetenzverbund Historische Wissenschaften München