Collegium Carolinum e. V.   Hochstr. 8, 81669 München   Tel.: +49 / (0)89 / 55 26 06 – 0   E-Mail: post.cc@collegium-carolinum.de
DeutschČeštinaSlovenčinaEnglish

P

Paepke, Lotte: Ich wurde vergessen. Freiburg 1979.
Paleček, Václav: Izraelská náboženská společnost [Die israelitische Religionsgesellschaft]. In: Slovník veřejného práva československého [Handbuch des tschechoslowakischen Öffentlichen Rechts]. Hrsg. von Jiří Havelka. Bd. 2. Brno 1932, 28-52.
Paleček, Václav: Die israelitische Religionsgesellschaft. Aus dem "Slovník veřejného práva československého" übersetzt und mit Vorwort und Anmerkungen versehen von Friedrich Karl Pick. Brünn u.a. 1932.
Pálka, Petr: Historie budování nové kroměřížské synagogy [Geschichte des Baus der neuen Kremsierer Synagoge]. In: Židé a Morava. Sborník příspěvků přednesených na konferenci konané 10. listopadu 1999 v Muzeu Kroměřížska [Juden und Mähren. Sammelband der Beiträge, die auf der Konferenz vom 1. November im Museum Kremsier gehalten wurden]. (2., neu bearb. u. erw. Aufl. Aufl.) Kroměříž 2000, 57-69.
Památník Židovského ústředního musea pro Moravsko-Slezsko / Sefer zikkaron liftihat hammuse'on haj - jéhudi, bq "qn" s [Gedenkbuch des Jüdischen Zentralmuseums für Mähren-Schlesien]. Hrsg. von Alfred Engel. Mikulov/Nikolsburg 1936.
Památky pražského ghetta [Denkmäler des Prager Ghettos]. Bearb. von Jiří Doležal und Evžen Veselý. (Edice malých suvenýrů) Praha 1969, 146 S. und Abb.
Pappenheim, Bertha / Rabinowitsch, Sara: Zur Lage der jüdischen Bevölkerung in Galizien. Frankfurt/M. 1904.
Pařík, Arno: Terezin painters. In: Judaica Bohemiae 16 (1980) 15-17.
Pařík, Arno: Das jüdische Museum in Prag (1906-1942). In: Judaica Bohemiae 24/1 (1988) 6-22.
Pařík, Arno: Hana Volávková on Jewish Art and Monuments in Bohemia and Moravia. In: Judaica Bohemiae 25/1 (1989) 31-49.
Pařík, Arno: Otevření nového židovského hřbitova na Olšanech dne 6. července 1890 - 18. tamuse 5650 [Die Eröffnung des neuen jüdischen Friedhofs in [Prag-] Olšany am 6. Juni 1890 - 18. Tamus 5650]. In: Židovská ročenka 1990-1991 (1990) 73-77.
Pařík, Arno: Das jüdische Museum 1906-1942. In: Das Jüdische Museum in Prag. Von schönen Gegenständen und ihren Besitzern. Hrsg. von der Alten Synagoge in Essen, Edna Brocke und Michael Zimmermann. Bonn 1991, 113-125.
Pařík, Arno: Das Prager Ghetto. In: Wo sich Kulturen begegnen. Die Geschichte der tschechoslowakischen Juden. Hrsg. von Natalia Berger. Prag 1992, 53-103.
Pařík, Arno: "Professor" Robert Guttmann. In: Review of the Society for the History of Czechoslovak Jews 4 (1991-92) 121-136.
Pařík, Arno: Mezi Čechy a Němci [Zwischen Tschechen und Deutschen]. In: Mezery v historii 1890-1938. Polemický duch Střední Evropy. Němci, Židé, Češi [Lücken in der Geschichte 1890-1938. Polemischer Geist Mitteleuropas - Deutsche, Juden, Tschechen]. Redaktion Hana Rousová. Praha [u.a.] 1994, 22-43.
Pařík, Arno: Zwischen den Tschechen und den Deutschen. In: Lücken in der Geschichte 1890-1938. Polemischer Geist Mitteleuropas - Deutsche, Juden, Tschechen. [ohne Ort] 1994, 22-42.
Pařík, Arno: Das Jüdische Museum in Prag. Seine Entwicklung und Geschichte seit 1945. In: Wiener Jahrbuch für jüdische Geschichte, Kultur und Museumswesen (1995) 9-42.
Pařík, Arno: Krčmy, nevěstince a kavárny za posledních dnů pražského ghetta [Schenken, Bordelle und Kaffeehäuser in den letzten Tagen des Prager Ghettos]. In: Židovská ročenka (1996-1997). Praha 1996, 77-99.
Pařík, Arno: Úvod do historie Židů v Čechách a Moravě [Einführung in die Geschichte der Juden in Böhmen und Mähren]. Praha 1997 (Člověk a jeho práva 11).
Pařík, Arno: Pražské synagogy / Prague synagogues / Prager Synagogen. Praha 2000, 117 S.
Pařík, Arno: Z historie a činnosti Pražského pohřebního bratrstva [Aus der Geschichte ]und Tätigkeit der Prager Begräbnisbruderschaft Chewra Kadischa]. In: Fenomén smrti v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 20. ročníku sympozia k problematice 19. století, Plzeň, 9.-11.3.2000 [Das Phänomen des Todes in der tschechischen Kultur des 19. Jahrhunderts. Sammelband der Beiträge des 20. Jahressymposiums zur Problematik des 19. Jahrhunderts. Pilsen, 9.-11. März 2000]. Hrsg. von Helena Lorenzová und Taťána Petrasová. Praha 2001, 309-333.
Pařík, Arno: Staronová Jeruzalémská. Bylo obnoveno průčelí nejmladší pražské synagogy [Die altneue Jerusalem-Synagoge. Die Fassade der jüngsten Prager Synagoge wurde erneuert]. In: Roš Chodeš 65/1 (2003) 4-5.
Pařík, Arno: Architekt Wilhelm Stiassny. Před 160 lety se narodil tvůrce Jeruzalémské synagogy [Der Architekt Wilhelm Stiassny. Vor 160 Jahren wurde der Schöpfer der Jerusalem-Synagoge geboren]. In: Roš Chodeš 65/1 (2003) 14-15.
Pařík, Arno: Nálezy pamětních listin. Překvapivé objevy v Jeruzalémské a Smíchovské synagoze [Funde von Gedenkschriften. Überraschende Entdeckung in der Jerusalem und der Smichower Synagoge]. In: Roš Chodeš 65/3 (2003) 12-13.
Pařík, Arno: K slávě a ozdobě. Největší výstava synagogálního textilu v historii [Zu Ruhm und Zier. Die größte Ausstellung synagogaler Textilien in der Geschichte]. In: Roš Chodeš 65/4 (2003) 12-13.
Pařík, Arno: Popis jednoho odhalení: Praha má konečně pomník Franze Kafky [Beschreibung einer Enthüllung. Prag hat endlich ein Franz-Kafka-Denkmal]. In: Roš Chodeš 66/1 (2004) 16-17.
Pařík, Arno: Podobizny přátel a současníků. Výstava malíře a grafika Emila Orhka v pražské Galerii Roberta Guttmanna [Bildnisse von Freunden und Zeitgenossen. Eine Ausstelung des Malers und Grafikers Emil Orlik in der Prager Galerie Robert Guttmann]. In: Roš Chodeš 66/2 (2004) 12-13.
Pařík, Arno: Uprostřed nového Anděla. Po více než 60 letech bude znovu otevřena Smíchovská synagoga [Mitten im neuen Anděl. Nach mehr als 60 Jahren wird erneut die Smichower Synagoge eröffnet]. In: Roš Chodeš 66/3 (2004) 12-13.
Pařík, Arno: Konec Starého Josefova. Motivy Židovského města na obrazech Antonína Slavíčka [Das Ebnde der Alten Josefstadt. Motive der Judenstadt nach Bildern von Antonín Slavíček]. In: Roš Chodeš 66/5 (2004) 12-13.
Pařík, Arno: Čtyři generace. Pražský portrétista Adolf Wiesner a ti ostatní [Vier Generationen. Der Prager Porträtist Adolf Wiesner und die anderen]. In: Roš Chodeš 66/11 (2004) 12-13.
Pařík, Arno: Obnova Staronové synagogy v letech 1997-1999 [Die Renovierung der Altneu-Synagoge in den Jahren 1997-1999]. In: Staletá Praha 24 (2003) 149-173.
Pařík, Arno: Alexandr Brandejs (1848-1901) a Adolf Wiesner (1871-1942): mecenáš a jeho zeť [Alexandr Brandejs (1848-1901) und Adolf Wiesner (1871-1942): der Mäzen und sein Schwiegersohn]. Praha 2004, 119 S.
Pařík, Arno: Emil Orlik: podobizny přátel a současníků [Emil Orlik: Bildnisse von Freunden und Zeitgenossen]. Praha 2004, 96 S.
Pařík, Arno: Synagoga nebo škola? Tradiční a "normální" židovské školy v Čechách v 19. století [Synagoge oder Schule? Die jüdischen traditionellen und die "Normalschulen" in den böhmischen Ländern im 19. Jahrhundert]. In: Vzdělání a osvěta v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 24. ročníku sympozia k problematice 19. století. Plzeň, 4.-6. března 2004 [Bildung und Aufklärung in der tschechischen Kultur des 19. Jahrhunderts. Sammelband der Beiträge des 24. Jahressymposiums zur Problematik des 19. Jahrhunderts. Pilsen, 4.-6. März 2004]. Hrsg. von Kateřina Bláhová und Václav Petrbok. Praha 2004, 353-364.
Pařík, Arno: Český umělec v Pinkasově škole. Na památku Václava Boštíka (1913-2005) [Ein tschechischer Maler der Pinkas-Schule. Zum Gedenken an Václav Boštík (1913-2005)]. In: Roš Chodeš 67 [listopad] (2005) 12-13.
Pařík, Arno: Obraz pražského ghetta. Výstava v Muzeu hlavního města Prahy []. In: Roš Chodeš 68 [červen] (2006) 12-13.
Pařík, Arno: Staronový Hagibor. Dramatických sto let jednoho židovského místa v Praze [Das altneue Hagibor. Dramatische 100 Jahre eines jüdischen Ortes in Prag]. In: Roš Chodeš 68 [červenec] (2006) 3.
Pařík, Arno: Podnikatel a mecenáš Bohumil Bondy [Der Unternehmer und Mäzen Bohumil Bondy]. In: Opomíjení a neoblíbení v české kultuře 19. soletí. Úředník a podnikatel. Sbornik příspěvků z 26. plzeňského sympozia k problematice 19. století Plzeň, 23.-25. února 2006 [Außerachtgelassenes und Ungeliebtes in der tschechischen Kultur des 19. Jahrhunderts. Der Beamte und der Unternehmer. Sammelband mit Beiträgen des 26. Pilsener Symposiums zur Problematik des 19. Jahrhunderts, 23.-25. Februar 2006]. Hrsg. von Taťána Petrasová und Helena Lorenzová. Praha 2007, 293-304.
Pařík, Arno: Pražské ghetto v panoramatech, plánech a vedutách [Das Prager Ghetto in Panoramen, Plänen und Veduten]. In: Od veduty k fotografii. Inscenování města v jeho historii [Von der Vedute zur Fotographie. Die Inszenierungen der Stadt in ihrer Geschichte]. Hrsg. von Olga Fejtová, Václav Ledvinka, Martina Maříková und Jiří Pešek. (Documenta Pragensia 36) Praha 2017, 225-250.
Pařík, Arno / Hamáčková, Vlastimila: Pražské židovské hřbitovy / Prague Jewish cemeteries / Prager jüdische Friedhöfe. Praha 2003, 131 S.
Pařík, Arno / Pavlát, Leo / Fišer, Jiří: Židovská Praha [Das jüdische Prag]. Praha 1991.
Paulovičová, Nina / Urminský, Jozef: Židovská komunita v dejinách mesta Hlohovec (1938-1945) [Die Judengemeinde in der Geschichte der Stadt Hlohovec/Slowakei (1938-1945)]. Hlohovec 2009, 293 S.
Pavelčíková, Nina: Změny v rozmístění a sociální skladbě obyvatel českých zemí za okupace, jejich souvislosti s poválečným vývojem [Veränderungen in der Verteilung und der sozialen Zusammensetzung der Bewohner der böhmischen Länder, ihre Zusammenhänge mit der Nachkriegsentwicklung]. In: Slezský sborník 90/1 (1992) 1-10.
Pollak, Viktor A.: S Davidovou hvězdou peklem Terezína. Paměti prof. Viktora A. Pollaka 1938-1945 [Mit dem Davidstern in der Hölle von Theresienstadt. Erinnerungen von Prof. Viktor A. Pollak 1938-1945]. Brno 2010, 159 S.
Pawel, Ernst: Der Prager Zionismus zu Kafkas Zeit. In: Die Kafkas: Juden? Christen? Tschechen? Deutsche? In: Kafka und Prag. Colloquium im Goethe-Institut Prag 24.-27. November 1992. Hrsg. von Kurt Krolop und Hans Dieter Zimmermann. Berlin-New York 1994, 33-43.
Pazi, Margarita: Fünf Autoren des Prager Kreises. O.O. 1978.
Pazi, Margarita (Hrsg.): Nachrichten aus Israel. Deutschsprachige Literatur in Israel. Hildesheim-New York 1981.
Pazi, Margarita: Deutschsprachige jüdische Dichtung in Prag um die Jahrhundertwende. In: Jüdische Integration und Identität in Deutschland und Österreich 1848-1918. Hrsg. von Walter Grab. Tel Aviv 1984, 281-306 (Diskussion: 307-308) (Jahrbuch des Instituts für Deutsche Geschichte, Beiheft 6).
Pazi, Margarita: Jacob Kaufmann: Böhmischer Jude und deutscher Patriot. In: Bulletin des Leo Baeck Instituts 73 (1986) 25-68.
Pazi, Margarita: Der Gefühlspluralismus im Werk Karl Emil Franzos'. In: Galizien - eine literarische Heimat. Hrsg. von Stefan H. Kaszyński. Poznań 1987, 77-113 (Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Filologia germańska 27).
Pazi, Margarita: "Weil wir die Gedanken nach höheren Dingen gerichtet haben sollen". Jüdisches Leben in Karpartenrußland: Realität und Dichtung. In: Halbasien - Zeitschrift für deutsche Literatur und Kultur Südosteuropas 3/1 (1993) 70-81.
Pechová, Oliva: En mémoire de Josef Polák. In: Judaica Bohemiae 22/2 (1986) 66-73.
Pěkný, Tomáš: Karel Poláček (1892-1944): On the Hundreth Anniversary of His Birth. In: Review of the Society for the History of Czechoslovak Jews 5 (1992-93) 45-61.
Pěkný, Tomáš: Historie židů v Čechách a na Moravě [Geschichte der Juden in Böhmen und Mähren]. Praha 1993.
Peller, Sigismund: Demographisches über die böhmischen und Wiener Juden zur zeit Maria Theresias. In: Zeitschrift für Demographie und Statistik der Juden [Alte Folge] (1919) 130-133.
Pešák, Václav: Die Judengemeinde zu Raudnitz a.d. Elbe im Jahre 1726. In: Jahrbuch der Gesellschaft für Geschichte der Juden in der Čechoslovakischen Republik 4 (1932) 333-352.
Peschel, Lisa: Das Theater in Theresienstadt und das Zweite Tschechische Kabarett: „Geistiger Widerstand“?. In: Theresienstädter Studien und Dokumente 13 (2006) 84-114.
Peschel, Lisa A.: "A Joyful Act of Worship": Survivor Testimony on Czech Culture in the Terezín Ghetto and Postwar Reintegration in Czechoslovakia, 1945–48. In: Holocaust Genocide Studies 26 (2012) 209-228.
Pešek, Jiří: Prager jüdische Studenten am Ende der Ersten Tschechoslowakischen Republik: Juristen 1937/38. In: Juden zwischen Deutschen und Tschechen. Sprachliche und kulturelle Identitäten in Böhmen 1800-1945. Hrsg. von Marek Nekula und Walter Koschmal. München 2006, 65-72 (Veröffentlichungen des Collegium Carolinum 104).
Pešek, Jiří: Jüdische Studenten an den Prager Universitäten 1882-1939. In: Franz Kafka im sprachnationalen Kontext seiner Zeit. Sprache und nationale Identität in öffentlichen Institutionen der böhmischen Länder. Hrsg. von Marek Nekula, Ingrid Fleischmann und Albrecht Greule. Köln u.a. 2007, 213-227.
Pešek, Jiří: Židovští studenti pražských univerzit 1882-1939 [Die jüdischen Studenten der Prager Universitäten 1882-1939]. In: Pražský student. Univerzitní studenti v dějinách Prahy. Publikace k výstavě Clam-Gallasův palac 14.11.2008-1.2.2009 [Der Prager Student. Universitätsstudenten in der Geschichte Prags. Publikation zur Ausstellung im Clam-Gallas-Palast 14.11.2008-1.2.2009]. Hrsg. von Jana Ratajová u.a. Praha 2008, 69-80.
Pešek, Jiří / Lohmann, Nina: Guido Goldschmiedt (1850-1915). Ein jüdischer Chemiker zwischen Wien und Prag. In: Über die österreichische Geschichte hinaus. Festschrift f. Gernot Heiss zum 70. Geburtstag. Hrsg. von Friedrich Edelmayer, Margarete Grandner, Jiří Pešek und Oliver Rathkolb. Münster 2012, 79-110.
Peter, Thomas: Die Znaimer Judenbücher. Eine wichtige Quelle zur Geschichte der mährischen Juden im Spätmittelalter. In: Grenzgängereien. Hrsg. von Anke Kleine und Christian Irsfeld. (Acta Facultatis philosophiae Universitatis Presoviensis) Presov 2007, 139-162.
Peterka, Miloslav: Vývoj a soumrak "Hanáckého Jeruzaléma" [Entwicklung und Niedergang des "Hannakischen Jerusalem"]. In: Prostějov a jeho místo v dějinách Moravy. Sborník konference [Proßnitz und sein Platz in der Geschichte Mährens]. Prostějov 1994, 101-109.
Peterová, Zusana: Rabín Feder [Der Rabbiner Feder]. Praha 2004, 166 S.
Petersen, Hans Uwe: Viel Papier, aber wenig Erfolg. Dänemark und die internationale staatliche Hilfsarbeit für Flüchtlinge vor dem Faschinismus (1933-1939). In: Exil 5/2 (1985) 60-84.
Petr, Pawel: Jews and Czechs in Kafka's Prague. In: From the Emancipation to the Holocaust. Hrsg. von Konrad Kwiet. Kensington 1987, 127-135.
Petr, Stanislav: Nejstarší židovská kniha města Kolína z let 1589-1729 a správa kolínské židovské obce v tomto období [Das älteste jüdische Buch der Stadt Kolin aus den Jahren 1589-1729 und die Verwaltung der Koliner jüdischen Gemeinde in dieser Zeit]. In: Práce Muzea v Kolíně 5 (1989) 39-92.
Petráš, René: Židé a židovská náboženská obec v Kutné Hoře v letech 1899-1920 [Juden und die jüdische Religionsgemeide in Kuttenberg 1899-1920]. In: Židé v Kolíně a okolí [Die Juden In Kolin und Umgebung]. Kolín 2005, 119-148.
Petráš, René: Židovská otázka ve Všeobecném občanském zákoníku [Die jüdische Frage im Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch]. In: Dvořák, Jan / Malý, Karel et al.: 200 let Všeobecného občanského zákoníku [200 Jahre Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch]. Praha 2011, 359-369.
Petrášová, Markéta: Art in concentration camp of Terezín. In: Judaica Bohemiae 21/1 (1985) 50-61.
Petrášová, Markéta: Acquisitions to the Collections of the State Jewish Museum for the Years 1981-1985: II. The Terezín Collection. In: Judaica Bohemiae 22/2 (1986) 87-95.
Petrášová, Markéta: Collections of the Central Jewish Museum (1942-1945). In: Judaica Bohemiae 24/1 (1988) 23-38.
Petrův, Helena: Právní postavení židů v Protektorátu Čechy a Morava (1939-1941) [Die Rechtsstellung der Juden im Protektorat Böhmen und Mähren (1939-1941)]. Praha 2000, 175 S. (Knižnice Institutu Terezínské Iniciativy 1).
Pick, Joseph C.: The Economy. In: The Jews of Czechoslovakia I 1968, 359-438.
Pinard, Peter Richard: Jan Jílovský und Karel Korp – Analyse einer Tragödie in der Presseabteilung der Nationalen Gewerkschaftszentrale der Arbeitnehmer. In: Theresienstädter Studien und Dokumente (2008) 288-323.
Pinard, Peter Richard: Jan Jílovský a Karel Korp – analýza tragédie v tiskovém odděleni Národní odborové ústředny zaměstnanecké [Jan Jílovský und Karel Korp – Analyse einer Tragödie in der Presseabteilung der Nationalen Gewerkschaftszentrale der Arbeitnehmer]. In: Terezínské studie a dokumenty (2008) 125-152.
Pišl, František: Geschichte der Juden in Dobruška. In: Gold, Hugo (Hrsg.): Die Juden und Judengemeinden Böhmens in Vergangenheit und Gegenwart. Brünn-Prag 1934, 108-112.
Pick, Joseph C.: The Economy. In: The Jews of Czechoslovakia I 1968, 359-438.
Pick, Joseph C.: Sports. In: The Jews of Czechoslovakia II 1971, 185-228.
Pick, Miloš: Verstehen und nicht vergessen. Durch Theresienstadt, Auschwitz und Buchenwald-Meuselwitz. Jüdische Schicksale in Böhmen 1938-1945. Aus dem Tschech. übersetzt. Hrsg. von Erhard Roy Wiehn. Konstanz 2000.
Pikal, Kamil / Vessel, Michal: Židovské památky Karlovarska [Jüdische Denkmäler im Gebiet von Karlsbad]. Karlovy Vary 2004, 32 S.
Pikal, Kamil / Vessel, Michal: The Jewish sights in Karlovy Vary and its surrounding. Karlovy Vary 2004, 36 S.
Pinard, Peter Richard: Humor ve službách pomluv. Prvky antisemitismu v tzv. „politických skečích" vysílaných Českým rozhlasem v letech 1941-1945 [Humor im Dienst der Verleumdung. Elemente des Antisemitismus in den sogenannten "politischen Sketchen" der Sendungen des Tschechischen Rundfunks in den Jahren 1941-1945 ]. In: Terezínské studie a dokumenty (2007) 140-207.
Pingel, Falk: Häftlinge unter SS-Herrschaft. Widerstand, Selbstbehauptung und Vernichtung im Konzentrationslager. Hamburg 1978.
Plaggenborg, Stefan: Maria Theresia und die böhmischen Juden. In: Bohemia - Zeitschrift 39/1 (1998) 1-16.
Plachá, Pavla / Plachý, Jiří: Der Wulkower Kollaborateur vor dem Außerordentlichen Volksgericht in Prag. In: Theresienstädter Studien und Dokumente (2008) 48-63.
Plachá, Pavla / Plachý, Jiří: Wuflkowský kolaborant před Mimořádným lidovým soudem v Praze [Der Wulkower Kollaborateur vor dem Außerordentlichen Volksgericht in Prag]. In: In: Terezínské studie a dokumenty (2008) 46-60.
Počet židů v Čechách a v Praze v letech 1869-1930 [Die Anzahl der Juden in Böhmen und in Prag in den Jahren]. In: Kalendář česko-židovský 56 (1936/37) 142.
Poche, Emanuel: Stručné přehled dějin židů v Čechách [Ein kurzer Überblick über die Geschichte der Juden in Böhmen]. In: Kalendář česko-židovský 50 (1930/31) 225-229.
Podlešák, Jan: Pražský pogrom roku 1389 ve světle soudobých literárních svědectví [Das Prager Pogrom des Jahres 1389 im Lichte zeitgenössischer literarischer Zeugnisse]. In: Židovská ročenka 1988-1989 (1988) 75-82.
Podlešák, Jan: Mučedník za židovství a křesťanství. Život, dílo a smrt Alfréda Fuchse [Märtyrer für Judentum und Christenheit. Leben, Werk und Tod von Alfred Fuchs]. In: Židovská ročenka 1990-1991 (1990) 16-23.
Podlešák, Jan: K otázkám genocidy českých Židu, komunistického antisemitismu a záchrany židovských památek [Zu Fragen des Genozids der tschechischen Juden, des kommunistischen Antisemitismus und der Rettung jüdischer Denkmäler]. In: Totalitarismus ve 20. století [Totalitarismus im 20. Jahrhundert]. Hrsg. von Radovan Rybár et al. Brno 2001, 172-186.
Podlešák, Jan: Z dějin židovských komunit ve Čkyni a ve Vimperku [Aus der Geschichte der Judengemeinden von Čkyn und Winterberg]. In: Identita versus integrita II. Spolužití Čechů, Němců a Židů (nejen) v oblasti Šumavy a Českého lesa. Příspěvky z mezinárodní konference 25.-26. dubna 2007 v Hartmanicích u Sušice / Identität versus Integrität II. Zusammenleben von Tschechen, Deutschen und Juden (nicht nur) auf dem Gebiet des Böhmerwaldes und des Böhmischen Waldes. Beiträge von der internationalen Konferenz, die am 25. und 26.4.2007 in der Bergsynagoge Hartmanitz stattgefunden hat. Hrsg. von Iveta Coufalová. Plzeň 2007, 106-118.
Pöllmann, Werner: Verstreut unter allen Völkern. Rekonstruktionen der Lebenswege der Familie Brandt und anderer Juden im vogtländisch-egerländischen Grenzgebiet zwischen 1790 und 1950. Ergebnisse der Spurensuche nach Juden aus Markneukirchen, Adorf, Bad Brambach, Steingrub, Franzensbad, Haslau, Asch, Bad Elster, Oelsnitz, Schöneck, Klingenthal, Graslitz, Treuen, Aue und Meerane sowie ihren Verwandten aus Falkenstein ... Markneukirchen 2012.
Pojar, Miloš: 1000 let společného života Židů a Čechů v českém státe [1000 Jahre Zusammenleben von Juden und Tschechen im tschechischen Staat]. In: Akce Nisko v historii "konečného řešení židovské otázky". K 55. výročí první hromadné deportace evropských Židů. Mezinárodní vědecká konference / Die Aktion Nisko in der Gesamtgeschichte der "Endlösung der Judenfrage". Zum 55. Jahrestag der ersten Massendeportation der europäischen Juden. Internationale wissenschaftliche Konferenz [Philosophische Fakultät der Universität Ostrau]. Ostrava 1995, 21-31.
Pojar, Miloš: T. G. Masaryk's Relations with Jews. In: Judaica Bohemiae 38 (2002) 160-181.
Pojar, Miloš siehe auch als Hrsg. u.a. Židovská menšina
Pokludová, Andrea: Podíl židovské komunity na formování sociální skupiny Bildungsbürgertum v Moravské Ostravě v letech 1890 až 1910 [Der Anteil der jüdischen Kommunität an der Herausbildung der sozialen Gruppe Bildungsbürgertum in Mährisch-Ostrau in den Jahren 1890-1910]. In: Moravští Židé v rakousko-uherské monarchii 1780-1918 / Mährische Juden in der österreichisch-ungarischen Monarchie 1780-1918. Hrsg. von Emil Kordiovský, Helmut Teufel und Jana Starek. Brno 2003, 239-253 (XXVI. Mikulovské sympozium).
Polak, Erik: Perzekuce Židů v protekorátu v letech 1939-1941 [Die Verfolgung der Juden im Protektorat in den Jahren 1939-1941]. In: Akce Nisko 1995, 174-182.
Polak [Pollak], Irma: The Zionist Women's Movement. In: The Jews of Czechoslovakia II 1971, 137-147.
Polak, Jerzy / Spyra, Janusz: Żydzi w Bielsku, Białej i okolicy. Materiały z sesji naukowej odbytej w dniu 19 stycznia 1996 r. [Die Juden In Bielitz, Biala und Umgebung. Materialien einer Wissenschaftlichen Sitzung vom 19. Januar 1996]. Bielsko-Biała 1996, 205 S.
Polák, Josef: Das Lager. In: Theresienstadt. Wien 1968, 24-51.
Polák-Rokycana, Jaroslav: Dějiny Židů v Kutné Hoře a okolí [Geschichte der Juden in Kuttenberg und Umgebung]. In: Gold, Hugo (Hrsg.): Die Juden und Judengemeinden Böhmens in Vergangenheit und Gegenwart. Brünn-Prag 1934, 327-334; im Internet unter: www.hugogold.com/bohemia/kutnehore.pdf
Polakovič, Daniel: Prager jüdische Vereine. Verzeichnis der Statuten, Jahresberichte, Sammelschriften und Jubiläumsvorträge. In: Judaica Bohemiae 34 (1999) 135-158.
Polakovič, Daniel: Documentation of the Old Jewish Cemetery in Prague. In: Judaica Bohemiae 43 (2007-2008) 167-192.
Polášek, Jaromír: Židovská komunita ve Frýdlantě nad Ostravicí [Die Judengemeinde in Friedland an der Strawitza]. In: Židé a Morava. Bd. 9. (2003) 157-166.
Polášek, Jaromír / Polášková, Jiřina: Ve stínu frýdecké synagógy. Historie Židů na Frýdecko-Místecku. Didaktický materiál pro učitele základních a středních škol [Im Schatten der Friedländer Synagoge. Geschichte der Juden im Gebiet von Friedk-Mistek. Didaktisches Material für Lehrer der Grund- und Mittelschulen]. Frýdek-Místek 2000, 39 S.
Poliakov, Leon / Wulf, Josef: Das Dritte Reich und die Juden. Dokumente und Aufsätze. München 1978.
Polišenský, Josef: Histoire juive, histoire économique et histoire genérale. In: Judaica Bohemiae 3 (1967) 3-6.
Politzer, Heinz: Prague and the origins of Rainer Maria Rilke, Franz Kafka, and Franz Werfel. In: Modern Language Quarterly 16 (1955) 49-63.
Poloncarz, Marek: Tschechische Häftlinge im KZ Auschwitz-Birkenau. In: Theresienstädter Studien und Dokumente (2008) 220-287.
Polonsky, Anthony / Riff, Michael: Poles, Czechoslovaks, and the "Jewish Question", 1914-1921. In: Germany in the Age of Total War. Hrsg. von Volker Berghahn und Martin Kitchen. London 1981, 88-93.
Polzerová, Erika: Československá pomoc Izraeli v letech 1948-1951, její příčiny, průběh a následky [Die tschechoslowakische Hilfe Israels in den Jahren 1948-1951, ihre Gründe, Durchführung und Folgen]. Masch. Diplom-Arbeit. Phil.Fak. Univerzita Palackého. Olomouc 1994.
Posseltová-Ledererová, Hana: Máma a já. Terezínský deník [Mama und ich. Ein Theresienstädter Tagebuch]. Praha 1997.
Potůcková-Taussigová, Jarmila: Die Taussigs. Jüdische Familien- und Leidensgeschichte in Böhmen und Mähren 1909-1989. Aus dem Tschech. von Liselotte Teltscherová. Hrsg. von Erhard Roy Wiehn. Konstanz 2000, 58 u. 12 S.
Potthast, Jan Björn: Das jüdische Zentralmuseum in Prag 1942-45 im Spannungsfeld von jüdischer Kultur und nationalsozialistischer Rassenpolitik. Die Endlösung der Erinnerung. Masch. Magisterarb. Univ. München 1998, 130 S.
Potthast, Jan Björn: Antijüdische Maßnahmen im Protektorat Böhmen und Mähren und das „Jüdische Zentralmuseum“ in Prag. In: Jahrbuch zur Geschichte und Wirkung des Holocaust (2000) 157-199.
Potthast, Jan Björn: Forschung, Vernichtung und die Endlösung der Erinnerung. Masch. Diss. Univ. München 2001. [vgl. "Das jüdische Zentralmuseum der SS in Prag" 2002]
Potthast, Jan Björn: Das jüdische Zentralmuseum der SS in Prag. Gegnerforschung und Völkermord im Nationalsozialismus. Frankfurt/Main-New York 2002, 503 S. [vgl. Diss. 2001]
Prag. Jüdisches Städtebild. Hrsg. von Ingeborg Fiala-Fürst. Frankfurt/M. 1992.
Prager, Josef: Židé v našich zemích od nejstarších dob do 15. století [Die Juden in unseren Ländern von der ältesten Zeit bis zum 15. Jahrhundert]. Diss. Brno 1968.
Pražská asanace. K 100. výročí vydání asanačního zákona pro Prahu [Die Prager Assanation. Zum 100. Jahrestag der Herausgabe des Assanationsgesetzes für Prag]. Praha 1993 (Acta Musei Pragensis 93).
Prečan, Vilém: Über jüdische Einflüsse in den böhmischen Ländern. In: Schuld und Vergebung. Christlich-jüdische Zusammenarbeit in Europa. Konferenz vom 11. bis 13. Sept. 1992 in Prag. Hrsg. von der Konrad-Adenauer-Stiftung. Prag 1992, 19-21.
Prečan, Vilém: Židovské vlivy v českých zemích [Jüdische Einflüsse in den böhmischen Ländern]. In: Vina a odpuštění. Křesťansko-židovská spolupráce v Evropě. [Schuld und Vergebung. Christlich-jüdische Zusammenarbeit in Europa]. Prag 1992, 19-21; auch in: Listy 23/2 (1993) 74-77; auch in: Ders.: V kradeném čase. Výběr ze studií, článků a úvah z let 1973-1993 [In der gestohlenen Zeit. Auswahl von Studien, Aufsätzen und Überlegungen aus den Jahren 1973-1993]. Hrsg. von Milan Drápala. Brno 1994, 514-520.
Prečan, Vilém: Podnětná historická konference [Ein anregende historische Konferenz]. In: Listy 15/1 (1985) 29-31; auch in: Ders.: V kradeném čase. Výběr ze studií, článků a úvah z let 1973-1993 [In der gestohlenen Zeit. Auswahl von Studien, Aufsätzen und Überlegungen aus den Jahren 1973-1993]. Hrsg. von Milan Drápala. Brno 1994, 507-513.
Prečan, Vilém: Židé v našich dějinách a současnost [Die Juden in unserer Geschichte und Gegenwart]. In: Ders.: V kradeném čase. Výběr ze studií, článků a úvah z let 1973-1993 [In der gestohlenen Zeit. Auswahl von Studien, Aufsätzen und Überlegungen aus den Jahren 1973-1993]. Hrsg. von Milan Drápala. Brno 1994, 521-527.
The Precious Legacy. Judaic Treasures from the Czechoslovak State Collections. Hrsg. von David Altshuler. New York 1983.
Preissner, Rio: Česká existence [Eine tschechische Existenz]. Praha 1992.
Prestel, Claudia: Jüdisches Schulwesen. In: Handbuch zur Geschichte der Juden in Europa. Bd. 2: Religion, Kultur, Alltag. Hrsg. von Elke-Vera Kotowski, Julius H. Schoeps und Hiltrud Wallenborn. Darmstadt 2001, 258- 267.
Přikryl, Martin: Flucht und Vertreibung, aber noch schlimmer ist ein Leben ohne Heimat. Hans Günther Adler - sein Wirken zur Rettung deutscher Kinder aus Prager Internierungslagern. In: 50 Jahre Flucht und Vertreibung. Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei der Aufnahme und Integration der Vertriebenen in die Gesellschaften der Westzonen/Bundesrepublik und der SBZ/DDR. Hrsg. von Manfred Wille. Magdeburg 1997, 305-311.
Prinz, Friedrich: Geschichte Böhmens 1848-1948. München 1988.
Prinz, Friedrich: Das Prager und böhmische Judentum als Vermittler zwischen Deutschen und Tschechen. In: Slovo v úzkosti a naději. Sborník k 70. výroćí narození Antonína Kratochvila. Hrsg. von Zdeněk Rotrekl und Karel Mácha. Brno 1994, 28-41.
Prinz, Friedrich: Das Prager Judentum als Vermittler zwischen Deutschen und Tschechen. In: Prinz, Friedrich: Nation und Heimat. Beiträge zur böhmischen und sudetendeutschen Geschichte. (Quellen und Studien zur Geschichte und Kultur der Sudetendeutschen 1) München 2003, 372-382.
První pražský seminář. Dopady holocaustu na českou a slovenskou společnost ve druhé polovině 20. století. Příspěvky účastník°u Semináře konaného 8. listopadu 2007 [Erstes Prager Seminar. Die Auswirkungen des Holocausts auf die tschechische und slowakische Gesellschaft in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Beiträge der Teilnehmer des Seminars vom 8. November 2007]. Hrsg von Helena Machačová. Praha 2008.
Procházka, Jiří: Člověk, přiroda a dějiny u Hieronyma Lorma [Mensch, Natur und Geschichte bei Hieronymus Lorm]. In: Moravští Židé v rakousko-uherské monarchii 1780-1918 / Mährische Juden in der österreichisch-ungarischen Monarchie 1780-1918. Hrsg. von Emil Kordiovský, Helmut Teufel und Jana Starek. Brno 2003, 315-318 (XXVI. Mikulovské sympozium).
Projev presidenta Republiky Dr. Edvarda Beneše na Staroměstském náměstí v Praze 16. května 1945 [Rede des Präsidenten der Republik Dr. Edvard Beneš auf dem Altstädter Ring in Prag am 16. Mai 1945]. Praha 1945.
Prokeš, Jaroslav: Der Antisemitismus der Behörden und das Prager Ghetto in nachweißenbergischer Zeit. Bearb. von Anton Blaschka. In: Jahrbuch der Gesellschaft für Geschichte der Juden in der Čechoslovakischen Republik 1 (1929) 41-262.
Prokeš, Jaroslav: Úřední antisemitismus a pražské ghetto v době pobělohorské [Der amtliche Antisemitismus und das Prager Ghetto in der Zeit nach dem Weissen Berg]. In: Ročenka Společnosti pro dějiny Židů v Československé republice 1 (1929) 41 ff.
Prokeš, Jaroslav: Soupis pražských židů z roku 1729 [Verzeichnis der Prager Juden aus dem 1729]. In: Ročenka Společnosti pro dějiny Židů v Československé republice 5 (1932) 309 ff.
Prokeš, Jaroslav: Die Prager Judenkonskription vom Jahr 1729. In: Jahrbuch der Gesellschaft für Geschichte der Juden in der Čechoslovakischen Republik 4 (1932) 297-332.
Pross, Helge: Die deutsche akademische Emigration nach den Vereinigten Staaten 1933-1941. Berlin 1955.
Proszyk, Jacek: Dějiny židovské dobročinnosti v Bielsku v letech 1860-1939 [Geschichte der jüdischen Wohltätigkeit im Gebiet von Biala in den Jahren 1860-1939]. In: Židé ve Slezsku. Studie k dějinám Židů ve Slezsku [Die Juden in Schlesien. Studien zur Geschichte der Juden in Schlesien]. Hrsg. von Janusz Spyra und Marcin Wodzinský. Těšín 2001, 92-103.
Průvodce expozicí: Dějiny Židů v Čechách a na Moravě. Od počátků do emancipaci. Židovské muzeum v Praze. Maiselova synagoga [Ausstellungsführer. Die Geschichte der Juden in Böhmen und Mähren. Von den Anfängen bis zur Emanzipation. Jüdisches Museum Prag. Maisl-Synagoge]. Praha 2005, 79 S.
Průvodce expozicí: Historie Židů v Čechách a na Moravě. Od emancipace do současnosti. Židovské muzeum v Praze. Španělská synagoga [Ausstellungsführer. Die Geschichte der Juden in Böhmen und Mähren. Von der Emanzipation bis zur Gegenwart. Jüdisches Museum Prag. Spanische Synagoge]. Praha 2005, 107 S.
Przybylová, Blažena: Emigrace ostravského židovského obyvatelstva ve 30. a 40. letech 20. století [Die Emigration der Ostrauer jüdischen Einwohnerschaft in den 30er und 40er Jahren des 20. Jahrhunderts]. In: Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity / Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis - Historie/Historica 153/3 (1995) 61-71.
Przybylová, Blažena: Působnost židovského peněžního ústavu Moravskoostravské lidové banky (Mährisch Ostrauer Volksbank) [Die Tätigkeit des Geldinstituts Mährisch-Ostrauer Volksbank]. In: Moravští Židé v rakousko-uherské monarchii 1780-1918 / Mährische Juden in der österreichisch-ungarischen Monarchie 1780-1918. Hrsg. von Emil Kordiovský, Helmut Teufel und Jana Starek. Brno 2003, 111-120 (XXVI. Mikulovské sympozium).
Przybylová, Blažena: Židovská škola v Moravské Ostravě [Die jüdische (Volks-)Schule in Mährisch Ostrau]. In: Ostrava 21 (2003) 378-398.
Ptáčníková, Světlana / Vaníčková, Vladimíra: Judaika v Archivu Ministerstva vnitra [Judaica im Archiv des Innenministeriums]. In: Sborník Archivu Ministerstva vnitra 3 (2005) 321-342, im Internet unter www.abscr.cz/data/pdf/sbornik/sbornik3-2005/kap08.pdf.
Pulzer, Peter G. J.: The Austrian Liberals and the Jewish Question, 1867-1914. In: Journal of Central European Affairs 23/2 (1963) 131-142.
Pulzer, Peter G. J.: Die Entstehung des politischen Antisemitismus in Deutschland und Österreich 1867-1914. Gütersloh 1966.
Putík, Alexandr: The Origin of the Symbols of the Prague Jewish Town. The Banner of the Old-New Synagogue. David's Shield and the "Swedish" Hat. In: Judaica Bohemiae 29 (1993) 4-37.
Putík, Alexandr: Fight for a Conversion in Kolín nad Labem, Bohemia, in the Year 5426/1666. A Contribution on the Subject of Reverberations in Bohemia of Shabbatai Zevi's Messianic Appearance. In: Judaica Bohemiae 33 (1998) 4-32.
Putík, Alexandr: Prague Jews and Judah Hasid. A Study on the Social, Political and Religious History of the Late Seventeenth and Early Eighteenth Centuries. Part One. In: Judaica Bohemiae 38 (2002) 72-105.
Putík, Alexandr: Prague Jews and Judah Hasid. A Study on the Social, Political and Religious History of the Late Seventeenth and Early Eighteenth Centuries. Part Two. In: Judaica Bohemiae 39 (2003) 53-92.
Putík, Alexandr: Příběh z barokní Prahy (Rabi Moše Mendels, Rabi Lipman Heller a Jakob Baševi) [Geschichten aus dem barocken Prag (Rabbi Moses Mendels, Rabbi Lipman Heller a Jakob Baševi)]. In: Židovská ročenka 5764/2003-2004 (2004) 19-33.
Putík, Alexandr / Sixtová, Olga: Dějiny Židů v Čechách a na Moravě. I.: Od počátků po emancipace. Průvodce expozicí [Geschichte der Juden in Böhmen und Mähren. I: Von den Anfängen bis zur Emanzipation. Ein Ausstellungsführer]. Praha 2005, 107 S.
Pytlík, Radko: E. E. Kisch v pražské kultuře a literatuře na počátku století: Studie k připravovaným dějinám české literatury [E. E. Kisch in der Prager Kultur und Literatur zu Beginn des Jahrhunderts: Studien zur in der Vorbereitung befindlichen Geschichte der tschechischen Literatur]. In: Česká literatura 33/4 (1985) 297-313.

Aktuelles

CC digital

Mit diesem etwas ausführlicheren Newsletter möchten wir Sie auf existierende und in der Entwicklung befindliche digitale Angebote des CC hinweisen. More...


Öffnung der Wissenschaftlichen Bibliothek

Nach der kompletten Schließung der Wissenschaftlichen Bibliothek wird nun eine eingeschränkte Benutzung wieder möglich: Ab Montag, 11. Mai 2020 steht Ihnen das Bibliotheksteam Mo-Fr täglich von 10:00 bis 14:00 Uhr zur Verfügung. More...


Call for Papers

International Workshop: Shaping the 'Socialist Self'? The Role of Psy-Sciences in Communist States of the Eastern Bloc (1948–1989)More...


Neue CC-Publikation

Jan Arend (ed.): Science and Empire in Eastern Europe. Imperial Russia and the Habsburg Monarchy in the 19th Century More...


Aufgrund der aktuellen Situation (Corona-Virus) ist das Institut momentan geschlossen.

Wir sind unter der Mailadresse "post.cc@collegium-carolinum.de" weiterhin für Sie erreichbar. More...


An-Institut der

Mitglied im
Kompetenzverbund Historische Wissenschaften München