Collegium Carolinum e. V.   Hochstr. 8, 81669 München   Tel.: +49 / (0)89 / 55 26 06 – 0   E-Mail: post.cc@collegium-carolinum.de
DeutschČeštinaSlovenčinaEnglish

Stát, podniky a dělnictvo v řízených hospodářstvích. Česko-moravský průmysl mezi nacionálním socialismem a lidovou demokracií (1938–1950)

Výjezd první lokomotivy ze závodů ČKD Sokolov po druhé světové válce, 28. únor 1946

K aktuálním výzvám historické vědy patří zahrnutí středovýchodní a východní Evropy do přeshraničně koncipovaných "evropských soudobých dějin". Vzhledem k evidentní moci ekonomie je navíc třeba opět více propojit soudobé dějiny s dějinami hospodářskými.

Německou výzkumnou společností (Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG) podpořený výzkumný záměr "Stát, podniky a dělnictvo v řízených hospodářstvích" spojuje oba tyto impulzy. Předmětem zájmu je česko-moravský hospodářský prostor, kde mezi lety 1938 a 1950 v proměnlivých mezinárodních souvislostech několikrát došlo ke změně hospodářských a pracovních vztahů: od začlenění do "velkoněmeckého hospodářského prostoru" přes ekonomický experiment lidové demokracie až po zahrnutí do východního tábora.

Pro hospodářský systém Čech a Moravy představuje zkoumané období fázi přechodu od „trhu“ k „plánu“. Nacionální socialismus stejně jako lidová demokracie postulovaly podřízení ekonomie politickým a ideologickým cílům a do hospodářství proto zasahovaly výrazně regulativně. V obou případech ovšem zůstaly podniky autonomními aktéry na dalekosáhle řízeném trhu. Cílem výzkumného projektu je analýza vždy specifických poměrů, ve kterých se státní regulace hospodářství mísila s podnikověhospodářskými možnostmi jednání v závodech. Více...

Jaromír Balcar

 

Novinky

Call for Papers: Überlebendenverbände: Erinnerungsgemeinschaften und politische Akteure im Kalten Krieg

Workshop am 19./20. April 2021 in Wien. Deadline für Bewerbungen ist der 6. Dezember 2020Více...


Wissenschaftliche Bibliothek

Normalbetrieb ab 1.7. und Teilnahme am IFLA-Voucher-SystemVíce...


An-Institut der

Mitglied im
Kompetenzverbund Historische Wissenschaften München