Collegium Carolinum e. V.   Hochstr. 8, 81669 München   Tel.: +49 / (0)89 / 55 26 06 – 0   E-Mail: post.cc@collegium-carolinum.de
DeutschČeštinaSlovenčinaEnglish

Politické a kulturní loajality v moderní středovýchodní Evropě

Center for Advanced Studies (CAS) Univerzity Ludvíka Maxmiliána (LMU) v Mnichově nabízí od roku 2010 nové fórum pro mezinárodní a mezioborovou vědeckou výměnu v podobě tak zvaných tematických těžišť (CAS-Schwerpunkte). Jedno takovéto výzkumné těžiště získali na téma "Politické a kulturní loajality v moderní středovýchodní Evropě" Martin Schulze Wessel, Peter Bugge a Jana Osterkamp, tedy dva členové a jedna pracovnice Collegia Carolina. Toto "tematické těžiště" si klade za cíl rozšířit prostřednictvím workshopů a konferencí historický náhled na problematiku loajalit o perspektivy z oblasti politické, právní a kulturní vědy. Přitom by mělo dojít ke sdružení kvalifikovaných badatelek a batatelů z LMU i odjinud a díky tomu také k zintenzivnění spolupráce mezi Collegiem Carolinem a univerzitou.


Loajality jsou vnímány jako strukturální sociální podmínka vlády. Jejich koncept proto hraje významnou roli v historické analýze pospolitostí v polyetnických a multikonfesních společnostech. Zatímco politická věda sleduje loajality v moderním liberálním státě, pracuje právní věda s tímto pojmem také institucionálně a například ve spojení s Evropskou unií mluví také o mezistátním principu vzájemných loajalit. Navzdory této pestrosti náhledů doposud chybí systematický pokus o metodické uspořádání těchto rozdílných přístupů. Takováto systematizace je přínosná a to z toho důvodu, že otázka loajalit dovoluje jako málokterý výzkumný koncept postihnout v široké analytické perspektivě stabilitu a změnu politického řádu. První jednodenní workshop proběhl 16. listopadu 2010 a spojil historické způsoby nahlížení této problematiky s právněvědními perspektivami.


Novinky

Wissenschaftliche Bibliothek

Normalbetrieb ab 1.7. und Teilnahme am IFLA-Voucher-SystemVíce...


An-Institut der

Mitglied im
Kompetenzverbund Historische Wissenschaften München