Collegium Carolinum e. V.   Hochstr. 8, 81669 München   Tel.: +49 / (0)89 / 55 26 06 – 0   E-Mail: post.cc@collegium-carolinum.de
DeutschČeštinaSlovenčinaEnglish

Kriminalita druhých. Etnické kriminalizovanie v provinciách Východného Pruska a v českých krajinách (1871-1914)

Obraz kriminálního cizince je v dnešní společnosti přítomen rozmanitým způsobem: například v hluboce zakořeněné představě o Romech jako notorických zločincích nebo v anekdotách o polských zlodějích aut. Proto má svůj smysl zabývat se okolnostmi vzniku etnické kriminalizace jako obzvlášť účinného způsobu sociálního vyloučení. Projekt zkoumá tuto problematiku na historickém příkladu dvou regionů s rozdílně pojatým státním zřízením: pruských východních provinciích německého císařství koncipovaného jako národní stát, které však ve skutečnosti bylo státem mnohonárodnostním, a na českých zemích jako součásti multinacionální habsburské monarchie. Cílem je přitom osvětlení mechanizmů a výkladových vzorů, na jejichž základě byly obrazy etnicky odlišných skupin spojovány s představami o kriminalitě a které tak vedly ke konstrukci kriminálních sklonů „těch druhých“. Za tímto účelem jsou analyzovány celostátní kriminalistické diskurzy a místní sociální praktiky. Výchozí moment přitom představuje úvaha, že výzkum etnické kriminalizace může pomoct osvětlit sebeinterpretaci dominantních společenských skupin, jejich praktiky inkluze a exkluze stejně jako politickou a sociální spoluúčast skupin obyvatelstva označovaných v rámci různých mocenských struktur za odlišné – a tak významným způsobem přispět nejen k výzkumu společenských a kulturních dějin německého císařství a habsburské monarchie, ale i jiných státních celků.


Volker Zimmermann

 

Zločiny a přečiny proti říšským zákonům vůbec v roce 1882 (podle správních oblastí). Odsouzení na 100.000 obyvatel trestně odpovědného věku. Všech sedm správních oblastí německé říše s nejvyšší mírou kriminality se roku 1882 nacházelo v pruských východních provinciích. To vedlo řadu dobových pozorovatelů k domněnce, že polská část zdejšího obyvatelstva je obzvlášť kriminálně zaměřena.

Novinky

Nachruf

Am 11. Juni 2018 verstarb für uns unerwartet unsere Kollegin Gabriele Zeller.Více...


Neueste Titel der Wissenschaftlichen Bibliothek

Anfang März 2018 wurde der neue Lesesaal der Wissenschaftlichen Bibliothek feierlich eröffnet. Seither steht Besuchern wieder der vollumfängliche Bibliotheksservice zur Verfügung. Více...


Newsletter

olsovení:
příjmení:
jméno:
e-mail:
 
An-Institut der

Mitglied im
Kompetenzverbund Historische Wissenschaften München