Collegium Carolinum e. V.   Hochstr. 8, 81669 München   Tel.: +49 / (0)89 / 55 26 06 – 0   E-Mail: post.cc@collegium-carolinum.de
DeutschČeštinaSlovenčinaEnglish

Kriminalita druhých. Etnické kriminalizovanie v provinciách Východného Pruska a v českých krajinách (1871-1914)

Obraz kriminálního cizince je v dnešní společnosti přítomen rozmanitým způsobem: například v hluboce zakořeněné představě o Romech jako notorických zločincích nebo v anekdotách o polských zlodějích aut. Proto má svůj smysl zabývat se okolnostmi vzniku etnické kriminalizace jako obzvlášť účinného způsobu sociálního vyloučení. Projekt zkoumá tuto problematiku na historickém příkladu dvou regionů s rozdílně pojatým státním zřízením: pruských východních provinciích německého císařství koncipovaného jako národní stát, které však ve skutečnosti bylo státem mnohonárodnostním, a na českých zemích jako součásti multinacionální habsburské monarchie. Cílem je přitom osvětlení mechanizmů a výkladových vzorů, na jejichž základě byly obrazy etnicky odlišných skupin spojovány s představami o kriminalitě a které tak vedly ke konstrukci kriminálních sklonů „těch druhých“. Za tímto účelem jsou analyzovány celostátní kriminalistické diskurzy a místní sociální praktiky. Výchozí moment přitom představuje úvaha, že výzkum etnické kriminalizace může pomoct osvětlit sebeinterpretaci dominantních společenských skupin, jejich praktiky inkluze a exkluze stejně jako politickou a sociální spoluúčast skupin obyvatelstva označovaných v rámci různých mocenských struktur za odlišné – a tak významným způsobem přispět nejen k výzkumu společenských a kulturních dějin německého císařství a habsburské monarchie, ale i jiných státních celků.


Volker Zimmermann

 

Zločiny a přečiny proti říšským zákonům vůbec v roce 1882 (podle správních oblastí). Odsouzení na 100.000 obyvatel trestně odpovědného věku. Všech sedm správních oblastí německé říše s nejvyšší mírou kriminality se roku 1882 nacházelo v pruských východních provinciích. To vedlo řadu dobových pozorovatelů k domněnce, že polská část zdejšího obyvatelstva je obzvlášť kriminálně zaměřena.

Novinky

Werkstattgepsräche online

Am 25.11.2020 um 12 Uhr und am 2.12.2020 um 14 UhrVíce...


Call for Papers: Überlebendenverbände: Erinnerungsgemeinschaften und politische Akteure im Kalten Krieg

Workshop am 19./20. April 2021 in Wien. Deadline für Bewerbungen ist der 6. Dezember 2020Více...


An-Institut der

Mitglied im
Kompetenzverbund Historische Wissenschaften München