Collegium Carolinum e. V.   Hochstr. 8, 81669 München   Tel.: +49 / (0)89 / 55 26 06 – 0   E-Mail: post.cc@collegium-carolinum.de
DeutschČeštinaSlovenčinaEnglish

Kriminalita druhých. Etnické kriminalizovanie v provinciách Východného Pruska a v českých krajinách (1871-1914)

Obraz kriminálního cizince je v dnešní společnosti přítomen rozmanitým způsobem: například v hluboce zakořeněné představě o Romech jako notorických zločincích nebo v anekdotách o polských zlodějích aut. Proto má svůj smysl zabývat se okolnostmi vzniku etnické kriminalizace jako obzvlášť účinného způsobu sociálního vyloučení. Projekt zkoumá tuto problematiku na historickém příkladu dvou regionů s rozdílně pojatým státním zřízením: pruských východních provinciích německého císařství koncipovaného jako národní stát, které však ve skutečnosti bylo státem mnohonárodnostním, a na českých zemích jako součásti multinacionální habsburské monarchie. Cílem je přitom osvětlení mechanizmů a výkladových vzorů, na jejichž základě byly obrazy etnicky odlišných skupin spojovány s představami o kriminalitě a které tak vedly ke konstrukci kriminálních sklonů „těch druhých“. Za tímto účelem jsou analyzovány celostátní kriminalistické diskurzy a místní sociální praktiky. Výchozí moment přitom představuje úvaha, že výzkum etnické kriminalizace může pomoct osvětlit sebeinterpretaci dominantních společenských skupin, jejich praktiky inkluze a exkluze stejně jako politickou a sociální spoluúčast skupin obyvatelstva označovaných v rámci různých mocenských struktur za odlišné – a tak významným způsobem přispět nejen k výzkumu společenských a kulturních dějin německého císařství a habsburské monarchie, ale i jiných státních celků.


Volker Zimmermann

 

Zločiny a přečiny proti říšským zákonům vůbec v roce 1882 (podle správních oblastí). Odsouzení na 100.000 obyvatel trestně odpovědného věku. Všech sedm správních oblastí německé říše s nejvyšší mírou kriminality se roku 1882 nacházelo v pruských východních provinciích. To vedlo řadu dobových pozorovatelů k domněnce, že polská část zdejšího obyvatelstva je obzvlášť kriminálně zaměřena.

Novinky

Das Collegium Carolinum und die Wissenschaftliche Bibliothek

bleiben vom 24.12.2018 bis zum 4.1.2019 geschlossen. Am 7.1. sind wir wieder für Sie da.


Ausschreibung

Gaststipendien des Collegium Carolinum 2019Více...


Neue CC-Publikation erschienen:

Katharina Aubele: Vertriebene Frauen in der Bundesrepublik Deutschland. Engagement in Kirchen, Verbänden und Parteien 1945–1970Více...


Newsletter

olsovení:
příjmení:
jméno:
e-mail:
 
An-Institut der

Mitglied im
Kompetenzverbund Historische Wissenschaften München