Collegium Carolinum e. V.   Hochstr. 8, 81669 München   Tel.: +49 / (0)89 / 55 26 06 – 0   E-Mail: post.cc@collegium-carolinum.de
DeutschČeštinaSlovenčinaEnglish

Edvard Beneš a národnostní menšiny v Československu mezi pařížskou mírovou konferencí a mnichovskou dohodou: koncepce, vnitřní a zahraniční politika

Cílem projektu finančně podpořeného Německou výzkumnou společností (Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG) je vypracování monografie o národnostní politice Edvarda Beneše. Těžiště spočívá ve vnitrostátní politice, plně zohledněn ovšem bude také kontext Benešovy zahraniční politiky v době první republiky. První sledovanou otázku představuje souvislost mezi politickou teorií sociologa Beneše, který se již před první světovou válkou zabýval otázkami menšin, a jeho politickou praxí jako československý ministr zahraničních věcí (1918-1935), šéf vlády (1921/22), resp. prezident (1935-1938). Následuje rekonstrukce Benešových nacionálně-politických konceptů a strategií jednání a to z perspektivy vnitropolitické i zahraničněpolitické. Při aplikaci přístupu Rogera Brubakera vycházejícího z trojvztažnosti mezi nacionalizujícím se státem, národnostními menšinami a jejich externí vlastí, resp. domovinou, je zde třeba komparativně analyzovat souvislosti mezi zahraniční a domácí politikou zaměřenou na jednotlivé národnostní menšiny (Němci, Maďaři, Rusíni, Poláci) a to jak ve vztahu k zemím jejich původu, tak i na půdě Společnosti národů. V centru přitom stojí otázka jednání Beneše jako rozhodujícího protagonisty „nacionalizujícího se národního státu“. Benešovu „vnitřní“ i „vnější“ národnostní politiku ovšem výrazně ovlivňovaly, resp. omezovaly vnitropolitické poměry a konflikty v Československu. Předpoklady, kontinuity a modifikace této politiky je proto třeba výrazněji než doposud zařadit do kontextu vnitropolitického dění v Československu. Třetí otázku, na kterou je zaměřena pozornost, představuje vztah mezi politikou a veřejností, to znamená mezi vnitropolitickou a zahraničněpolitickou zprostředkovatelností, resp. komunikovatelností této politiky.


Novinky

Neuer Gaststipendiat und „Werkstattgespräch online“

Das Collegium Carolinum freut sich, einen neuen Gaststipendiaten begrüßen zu dürfen: den Kunsthistoriker Dr. Fabian Jonietz vom Kunsthistorischen Institut in Florenz. Více...


CC digital

Mit diesem etwas ausführlicheren Newsletter möchten wir Sie auf existierende und in der Entwicklung befindliche digitale Angebote des CC hinweisen. Více...


Öffnung der Wissenschaftlichen Bibliothek

Nach der kompletten Schließung der Wissenschaftlichen Bibliothek wird nun eine eingeschränkte Benutzung wieder möglich: Ab Montag, 11. Mai 2020 steht Ihnen das Bibliotheksteam Mo-Fr täglich von 10:00 bis 14:00 Uhr zur Verfügung. Více...


Call for Papers

International Workshop: Shaping the 'Socialist Self'? The Role of Psy-Sciences in Communist States of the Eastern Bloc (1948–1989)Více...


An-Institut der

Mitglied im
Kompetenzverbund Historische Wissenschaften München