Collegium Carolinum e. V.   Hochstr. 8, 81669 München   Tel.: +49 / (0)89 / 55 26 06 – 0   E-Mail: post.cc@collegium-carolinum.de
DeutschČeštinaSlovenčinaEnglish

Nobilitace a povyšování do šlechtického stavu v císařství Rakousko v kabinetní kanceláři v době císaře Františka Josefa (1849–1916)

Projekt bude na německé straně podporován Německou společností pro výzkum (DFG).


Marion Dotter

Obsáhlým tématem disertace je šlechta v Habsburské monarchii. Tématicky v popředí stojí nobilitace, tzn. propůjčování šlechtických titulů, renobilitace, tzn. obnovení a znovuuděleni šlechtického statutu jakož i povýšení šlechtického stavu, tzn. zlepšeni ve šlechtické hierarchii. Pro období druhé poloviny 19. století do začátku 20. století se práce koncentruje na tyto procesy v kabinetní kanceláři. Otázka, kdo se smí stát součástí aristokracie a kdo smí v těchto strukturách povýšit, měla pro císaře Františka Josefa velký význam. Poté, kdy musel četné reálně-politické kompetence přenechat vládě a parlamentu, ponechal si možnost rozhodování v této oblasti.  K popsání tohoto ovládání symbolické politiky panovníkem, využívá práce koncepty jako jsou loyalita a sociální kapitál.

V tomto disertačním projektu budou nejprve statisticky vyhodnoceny vývoje a změny v oblasti politiky během panování císaře Františka Josefa.  Jednotlivé události budou zkoumány nástroji semantické analýzy. Zviditelněny budou sítě propojení mezi žadatelem a institucí. Jako základní prameny bude sloužit kromě kabinetní kanceláře i archiv šlechty císařského Ministerstva vnitra. Cílem bude objasnit propojení a kooperaci mezi indtitucemi na lokální i státní úrovni, které vedly k propůjčení šlechtického titulu. Vybrané případy se budou především týkat hornoitalských provincií Habsburské monarchie.

 

 

 

Novinky

Wissenschaftliche Bibliothek

Normalbetrieb ab 1.7. und Teilnahme am IFLA-Voucher-SystemVíce...


An-Institut der

Mitglied im
Kompetenzverbund Historische Wissenschaften München