Collegium Carolinum e. V.   Hochstr. 8, 81669 München   Tel.: +49 / (0)89 / 55 26 06 – 0   E-Mail: post.cc@collegium-carolinum.de
DeutschČeštinaSlovenčinaEnglish

Nobilitace a povyšování do šlechtického stavu v císařství Rakousko v kabinetní kanceláři v době císaře Františka Josefa (1849–1916)

Projekt bude na německé straně podporován Německou společností pro výzkum (DFG).


Marion Dotter

Obsáhlým tématem disertace je šlechta v Habsburské monarchii. Tématicky v popředí stojí nobilitace, tzn. propůjčování šlechtických titulů, renobilitace, tzn. obnovení a znovuuděleni šlechtického statutu jakož i povýšení šlechtického stavu, tzn. zlepšeni ve šlechtické hierarchii. Pro období druhé poloviny 19. století do začátku 20. století se práce koncentruje na tyto procesy v kabinetní kanceláři. Otázka, kdo se smí stát součástí aristokracie a kdo smí v těchto strukturách povýšit, měla pro císaře Františka Josefa velký význam. Poté, kdy musel četné reálně-politické kompetence přenechat vládě a parlamentu, ponechal si možnost rozhodování v této oblasti.  K popsání tohoto ovládání symbolické politiky panovníkem, využívá práce koncepty jako jsou loyalita a sociální kapitál.

V tomto disertačním projektu budou nejprve statisticky vyhodnoceny vývoje a změny v oblasti politiky během panování císaře Františka Josefa.  Jednotlivé události budou zkoumány nástroji semantické analýzy. Zviditelněny budou sítě propojení mezi žadatelem a institucí. Jako základní prameny bude sloužit kromě kabinetní kanceláře i archiv šlechty císařského Ministerstva vnitra. Cílem bude objasnit propojení a kooperaci mezi indtitucemi na lokální i státní úrovni, které vedly k propůjčení šlechtického titulu. Vybrané případy se budou především týkat hornoitalských provincií Habsburské monarchie.

 

 

 

Novinky

Buchpräsentationen in sieben Städten

Zwischen Prag und Nikolsburg. Jüdisches Leben in den böhmischen LändernVíce...


Ausschreibung

Gaststipendien des Collegium Carolinum 2020Více...


An-Institut der

Mitglied im
Kompetenzverbund Historische Wissenschaften München