Císařův psací stůl: Místo politických rozhodnutí v Habsburské monarchii? František Josef I. (Franz Joseph I.) a jeho kabinetní kancelář

Výzkumný projekt Collegia Carolina v kooperaci  s Universitou ve Vídni.

Projekt bude na německé straně podporován Německou společností pro výzkum (DFG).

Doba trvání: 1.2.2018-31.1.2021

Vedení projektu: Jana Osterkamp (Collegium Carolinum) und Peter Becker (Universita ve Vídni).

Mnoho vyobrazení ukazuje císaře Františka Josefa jako disciplinovaného úředníka u psacího stolu, což se shoduje s jeho sebepopisem. V jeho činnosti  ho ovšem podporovala kabinetní kancelář, která registrovala a protokolovala zhruba 250.000 takzvaných předloh (písemné záznamy od ministerstev, zemských zastupitelů, soukromých osob atd.), které císař během svého vládního období vyřizoval. Náš německo-rakouský projekt využívá těchto pečlivě byrokraticky zpracovaných předloh. Chápeme je jako určitý průtok dat, s jehož pomocí bude možno statistickou analýzou zviditelnit oblasti politiky veškeré vládní  činnosti Habsburské monarchie. Registrujeme, jak jsou jednotlivé předlohy rozděleny na příslušné oblasti politické činnosti a sledujeme změny tohoto procesu v čase. Tím získáme celkový pohled na vládní čínnost během panování císaře Františka Josefa I.

Kromě tohoto kvantitativního postupu budou provedeny i kvalitativní studie. Dva doktorandi budou analyzovat infrastrukturu/technologii a symbolickou politiku na příkladu stavby železnice příp. nobilitace. U těchto studií budou stát v popředí otázky rozdělování materiálních a nemateriálních zdrojů a propojení státních i nestátních aktérů při integraci monarchie. Třetí disertace se zabývá samotnou kabinetní kanceláří jako místem politiky, která, především ztělesněna ředitelem Adolfem Braunem, byla sama silně propojena s různými oblastmi monarchie i se společností. V Collegiu Carolinu je disertační projekt doktorandky Marion Dotter s titulem „Nobilitace a povyšování do šlechtického stavu v císařství Rakousko v kabinetní kanceláři v době císaře Františka Josefa (1849–1916)“ přiřazen k symbolické politice, která zkoumá nobilitace v italských provinciích Habsburské monarchie.

Celý projekt poskytne díky kombinaci kvantitativních a kvalitativních metod jakož i analýzou textů a sítě vzájemných vztahů podstatné poznatky k logice neformální politiky v druhé polovině 19. Století.

Kromě toho bude každého půl roku, střídavě v Mnichově a ve Vídni uspořádáno kolokvium „Stát a správa v diskusi“.

Kontakt: Jana Osterkamp
Website: https://www.univie.ac.at/emperorsdesk/