• Objevení mateřského jazyka. Okcitánština, jidiš a běloruština mezi regionálním entuziazmem, odbornou filologickou diskusí a národní agitací
    Více…
  • Sprachwandel in den Zuwanderungsgebieten von Flucht und Vertreibung
    Vícce…