Collegium Carolinum e. V.   Hochstr. 8, 81669 München   Tel.: +49 / (0)89 / 55 26 06 – 0   E-Mail: post.cc@collegium-carolinum.de
DeutschČeštinaSlovenčinaEnglish

Digitální výzkumná infrastruktura

V CC má »digitální humanitní věda« již řadu let své pevné místo a to jak v podobě koordinace a spoluúčastí na internetové platformě »Dokumenty k východní Evropě online« (OstDok) tak i díky (retro)digitalizaci svého odborného časopisu »Bohemia«. Od roku 2014 se ústav posunul ještě dál směrem k »digitálnímu Collegiu Carolinu«.

 

Vedle digitálního publikování a retrodigitalizace analogových fondů ústavu je třeba za formu digitalizace považovat také aplikaci elektronických způsobů zpracování dat ve výzkumu. Tyto metody nemění nutně výpovědní hodnotu dat, zato ale jejich další uplatnění – například při společné, propojené práci několika badatelů nebo při evidenci a zpracování větších datových objemů.


Na tomto místě se střetávají digitální metody s retrodigitalizací – například při zpřístupňování textů v podobě vhodné pro počítač. Přitom nejprve vznikají jednotlivé digitalizáty, například archivních dokumentů. Na jejich podkladě pak mohou být vytvořeny elektronické edice, které by v tištěné podobě nebyly vůbec realizovatelné nebo jen s vynaložení značných nákladů. Jak pro zpřístupnění textů, tak i pro zpracování dat přitom ale platí, že digitální metody nenahrazují tradiční postupy, pouze je rozšiřují.

 

Collegium Carolinum jde cestou praxe: digitální techniky mají najít uplatnění tam, kde mohou zodpovědět relevantní výzkumné otázky a kde nabízejí nové možnosti jejich zpracování. To nejprve vyžaduje vytvoření infrastruktury vhodné pro digitální výzkum sestávající především z programů pro správu databank, vizualizaci a webová rozhraní. Následně by mělo dojít k využití této infrastruktury v digitálním výzkumu a to nejen v rámci ústavu samotného ale také mimo něj – prostřednictvím spolupráce jakou je například kompetenční asociace „Historické vědy Mnichov

 

Tyto budoucí digitální projekty je třeba chápat v dvojím smyslu: Na jedné straně popisují výběr a zpracování dat pro účely sledované problematiky, na straně druhé jsou díky digitálnímu (a tedy transformovatelnému) datovému formátu bezprostředně k dispozici pro další výzkumy. Viditelným průsečíkem jednotlivých způsobů využití nasbíraných dat je interaktivní zobrazení (vizualizace) pro badatele a od badatelů. Vzájemné propojení a webová prezentace vybraných výsledků výzkumu jsou navíc zacíleny na mezinárodní odbornou veřejnost.

 

Od 1. září 2014 existuje v Collegiu Carolinu samostatné pracovní místo pro oblast digitální historické vědy. Jeho náplní je (prozatím v časovém horizontu dvou let) realizace hlavních výše nastíněných bodů: výstavba infrastruktury, digitální spolupráce, zpřístupnění, vizualizace a využití dat.

Novinky

Wissenschaftliche Bibliothek

Normalbetrieb ab 1.7. und Teilnahme am IFLA-Voucher-SystemVíce...


An-Institut der

Mitglied im
Kompetenzverbund Historische Wissenschaften München