Collegium Carolinum e. V.   Hochstr. 8, 81669 München   Tel.: +49 / (0)89 / 55 26 06 – 0   E-Mail: post.cc@collegium-carolinum.de
DeutschČeštinaSlovenčinaEnglish

Digitální výzkumná infrastruktura

V CC má »digitální humanitní věda« již řadu let své pevné místo a to jak v podobě koordinace a spoluúčastí na internetové platformě »Dokumenty k východní Evropě online« (OstDok) tak i díky (retro)digitalizaci svého odborného časopisu »Bohemia«. Od roku 2014 se ústav posunul ještě dál směrem k »digitálnímu Collegiu Carolinu«.

 

Vedle digitálního publikování a retrodigitalizace analogových fondů ústavu je třeba za formu digitalizace považovat také aplikaci elektronických způsobů zpracování dat ve výzkumu. Tyto metody nemění nutně výpovědní hodnotu dat, zato ale jejich další uplatnění – například při společné, propojené práci několika badatelů nebo při evidenci a zpracování větších datových objemů.


Na tomto místě se střetávají digitální metody s retrodigitalizací – například při zpřístupňování textů v podobě vhodné pro počítač. Přitom nejprve vznikají jednotlivé digitalizáty, například archivních dokumentů. Na jejich podkladě pak mohou být vytvořeny elektronické edice, které by v tištěné podobě nebyly vůbec realizovatelné nebo jen s vynaložení značných nákladů. Jak pro zpřístupnění textů, tak i pro zpracování dat přitom ale platí, že digitální metody nenahrazují tradiční postupy, pouze je rozšiřují.

 

Collegium Carolinum jde cestou praxe: digitální techniky mají najít uplatnění tam, kde mohou zodpovědět relevantní výzkumné otázky a kde nabízejí nové možnosti jejich zpracování. To nejprve vyžaduje vytvoření infrastruktury vhodné pro digitální výzkum sestávající především z programů pro správu databank, vizualizaci a webová rozhraní. Následně by mělo dojít k využití této infrastruktury v digitálním výzkumu a to nejen v rámci ústavu samotného ale také mimo něj – prostřednictvím spolupráce jakou je například kompetenční asociace „Historické vědy Mnichov

 

Tyto budoucí digitální projekty je třeba chápat v dvojím smyslu: Na jedné straně popisují výběr a zpracování dat pro účely sledované problematiky, na straně druhé jsou díky digitálnímu (a tedy transformovatelnému) datovému formátu bezprostředně k dispozici pro další výzkumy. Viditelným průsečíkem jednotlivých způsobů využití nasbíraných dat je interaktivní zobrazení (vizualizace) pro badatele a od badatelů. Vzájemné propojení a webová prezentace vybraných výsledků výzkumu jsou navíc zacíleny na mezinárodní odbornou veřejnost.

 

Od 1. září 2014 existuje v Collegiu Carolinu samostatné pracovní místo pro oblast digitální historické vědy. Jeho náplní je (prozatím v časovém horizontu dvou let) realizace hlavních výše nastíněných bodů: výstavba infrastruktury, digitální spolupráce, zpřístupnění, vizualizace a využití dat.

Novinky

Nachruf

Am 11. Juni 2018 verstarb für uns unerwartet unsere Kollegin Gabriele Zeller.Více...


Neueste Titel der Wissenschaftlichen Bibliothek

Anfang März 2018 wurde der neue Lesesaal der Wissenschaftlichen Bibliothek feierlich eröffnet. Seither steht Besuchern wieder der vollumfängliche Bibliotheksservice zur Verfügung. Více...


Newsletter

olsovení:
příjmení:
jméno:
e-mail:
 
An-Institut der

Mitglied im
Kompetenzverbund Historische Wissenschaften München