Collegium Carolinum e. V.   Hochstr. 8, 81669 München   Tel.: +49 / (0)89 / 55 26 06 – 0   E-Mail: post.cc@collegium-carolinum.de
DeutschČeštinaSlovenčinaEnglish

Zpřístupnění Karpat. Státní strukturální politika, spory o využití a ekologické změny jedné horské oblasti v období státního socialismu 1945-1989

Význam Karpat pro východní oblast střední Evropu je možné srovnat s významem Alp pro její západní část. Oblouk Karpat se táhne v délce 1.300 kilometrů od Čech až po Rumunsko a dělí tento prostor nejen geograficky, ale ovlivňuje také život a představy obyvatel.

Na rozdíl od Alp ještě nebyly v případě Karpat procesy vnímání a osvojování systematicky prozkoumány. Toto bílé místo ve výzkumu hodlá projekt pro období socialismu zaplnit tím, že osvětlí různé způsoby zpřístupnění a využití stejně jako z nich vyplývající důsledky pro společnost a životní prostředí. V centru zájmu stojí otázka, zda tyto procesy vykazují specifické socialistické rysy či zda se jednalo o znaky moderny se systémovým přesahem.

Cílem projektu jsou "otevřené regionální dějiny", které vycházejí z konstrukčního charakteru prostoru a zabývají se přitom souvislostmi přesahujícími regionální a národní hranice. Projekt by tak měl při zohlednění doposud málo sledovaných aspektů přispět na příkladu Karpat k výzkumu středovýchodní Evropy v období státního socialismu a zároveň obohatit aktuální trendy v historiografii stejně jako v dějinách životního prostředí a infrastruktury o doposud zanedbávaný komponent středovýchodní Evropy.

Celkový výzkumný záměr podporovaný Collegiem Carolinem zahrnuje jeden postdoktorandský projekt věnovaný československé strukturální politice a jeden dizertační projekt zaměřený na téma využití vodní energie ve slovenských a rumunských Karpatech. Na univerzitě v Bazileji se zároveň připravuje přidružený projekt k dějinám tatranského národního parku. Pro nejbližší budoucnost je plánován workshop, na kterém by měly být první výsledky prodiskutovány a srovnány se závěry výzkumu dějin Alp. 

Novinky

CC digital

Mit diesem etwas ausführlicheren Newsletter möchten wir Sie auf existierende und in der Entwicklung befindliche digitale Angebote des CC hinweisen. Více...


Öffnung der Wissenschaftlichen Bibliothek

Nach der kompletten Schließung der Wissenschaftlichen Bibliothek wird nun eine eingeschränkte Benutzung wieder möglich: Ab Montag, 11. Mai 2020 steht Ihnen das Bibliotheksteam Mo-Fr täglich von 10:00 bis 14:00 Uhr zur Verfügung. Více...


Call for Papers

International Workshop: Shaping the 'Socialist Self'? The Role of Psy-Sciences in Communist States of the Eastern Bloc (1948–1989)Více...


Neue CC-Publikation

Jan Arend (ed.): Science and Empire in Eastern Europe. Imperial Russia and the Habsburg Monarchy in the 19th Century Více...


An-Institut der

Mitglied im
Kompetenzverbund Historische Wissenschaften München