Collegium Carolinum e. V.   Hochstr. 8, 81669 München   Tel.: +49 / (0)89 / 55 26 06 – 0   E-Mail: post.cc@collegium-carolinum.de
DeutschČeštinaSlovenčinaEnglish

Zpřístupnění Karpat. Státní strukturální politika, spory o využití a ekologické změny jedné horské oblasti v období státního socialismu 1945-1989

Význam Karpat pro východní oblast střední Evropu je možné srovnat s významem Alp pro její západní část. Oblouk Karpat se táhne v délce 1.300 kilometrů od Čech až po Rumunsko a dělí tento prostor nejen geograficky, ale ovlivňuje také život a představy obyvatel.

Na rozdíl od Alp ještě nebyly v případě Karpat procesy vnímání a osvojování systematicky prozkoumány. Toto bílé místo ve výzkumu hodlá projekt pro období socialismu zaplnit tím, že osvětlí různé způsoby zpřístupnění a využití stejně jako z nich vyplývající důsledky pro společnost a životní prostředí. V centru zájmu stojí otázka, zda tyto procesy vykazují specifické socialistické rysy či zda se jednalo o znaky moderny se systémovým přesahem.

Cílem projektu jsou "otevřené regionální dějiny", které vycházejí z konstrukčního charakteru prostoru a zabývají se přitom souvislostmi přesahujícími regionální a národní hranice. Projekt by tak měl při zohlednění doposud málo sledovaných aspektů přispět na příkladu Karpat k výzkumu středovýchodní Evropy v období státního socialismu a zároveň obohatit aktuální trendy v historiografii stejně jako v dějinách životního prostředí a infrastruktury o doposud zanedbávaný komponent středovýchodní Evropy.

Celkový výzkumný záměr podporovaný Collegiem Carolinem zahrnuje jeden postdoktorandský projekt věnovaný československé strukturální politice a jeden dizertační projekt zaměřený na téma využití vodní energie ve slovenských a rumunských Karpatech. Na univerzitě v Bazileji se zároveň připravuje přidružený projekt k dějinám tatranského národního parku. Pro nejbližší budoucnost je plánován workshop, na kterém by měly být první výsledky prodiskutovány a srovnány se závěry výzkumu dějin Alp. 

Novinky

v tomto seznamu nejsou žádné zprávy.

An-Institut der

Mitglied im
Kompetenzverbund Historische Wissenschaften München