Collegium Carolinum e. V.   Hochstr. 8, 81669 München   Tel.: +49 / (0)89 / 55 26 06 – 0   E-Mail: post.cc@collegium-carolinum.de
DeutschČeštinaSlovenčinaEnglish

Hospodářství v Rumunsku a Československu. Sny o vodě a vodní prostory v období státního socializmu. Ekologicko-historické srovnání

 

Jeden z centrálních znaků státněsocialistického režimu představovalo budování nového společenského pořádku. Důležitou roli přitom hrály infrastrukturní plány v periferních oblastech. Historický výzkum v této souvislosti zatím ještě dostatečně nezohlednil otázku životního prostředí. Cílem projektu je proto výzkum rozvoje slovenských a rumunských Karpat prostřednictvím vodních děl stejně jako debaty o znečišťování vody. Na tomto základě pak bude možné vyvodit závěry o vztahu člověka a přírody v době mezi lety 1945 a 1989.

Předmětem zájmu přitom budou tři základní otázky:

1. Jaké představy o životním prostředí a přírodě je možné na základě diskurzů o znečišťování vody a budování přehrad v Rumunsku a Československu identifikovat a jaké důsledky z nich vyplývaly pro vztah k přírodě?

2. Vycházeje ze (znovu)objevování prostoru v důsledku „spatial turns“ považuji výstavbu a mnohotvárné využívání přehrad ze strany občanů a režimu za „produkování prostoru“. Jaký dopad měl tento proces na politickou, socioekonomickou a kulturní situaci v inkriminovaných oblastech? Zároveň je třeba si položit otázku, zda nově vytvořené prostory nějak změnily vnímání periferie a zda ji úžeji připoutaly k centru.

3. Jak je třeba hodnotit přístup k životnímu prostředí v Rumunsku a Československu na základě vzájemného srovnání, respektive ve srovnání s jinými zeměmi? Představovaly výchozí moment domácí tradice nebo sloužil za vzor Sovětský svaz či Západ?

Arnošt Štanzel 

Novinky

Buchpräsentationen in sieben Städten

Zwischen Prag und Nikolsburg. Jüdisches Leben in den böhmischen LändernVíce...


Ausschreibung

Gaststipendien des Collegium Carolinum 2020Více...


An-Institut der

Mitglied im
Kompetenzverbund Historische Wissenschaften München