Collegium Carolinum e. V.   Hochstr. 8, 81669 München   Tel.: +49 / (0)89 / 55 26 06 – 0   E-Mail: post.cc@collegium-carolinum.de
DeutschČeštinaSlovenčinaEnglish

Strukturální politika v slovenských Karpatech. Politika státní podpory a její společenské a ekologické důsledky (postdoktorandský projekt)

V regionu slovenských Karpat zasahoval po roce 1945 socialistický stát do oblasti charakteristické svou polohou na periferii, stagnujícím báňským průmyslem a tradičně obhospodařovaným zemědělstvím a pastevectvím. Usídlením průmyslu, strukturální politikou a transformací agrárního systému odstartoval rozsáhlé změny, které zásadním způsobem ovlivnily život obyvatelstva a kulturní prostor, ve kterém žilo. Cílem výzkumného záměru je zodpovězení otázky, o jaké koncepty a plány se využití této horské oblasti opíralo a jaké důsledky přineslo pro obyvatelstvo a životní prostředí. Předmětem analýzy bude způsob, jakým se za podmínek státního socialismu projednávaly změny kulturního prostoru, řešily konflikty kolem využití oblasti a nově vyvstávající problematika zatížení životního prostředí. Zvolený přístup nabízí možnost zkoumat vztah mezi centrem a periferií ve specifických československých podmínkách a zásadním způsobem objasnit, jakou pozici zaujímalo vnímání přírodních daností za socialismu. Na nadřazené úrovni hodlá projekt přispět k zodpovězení otázky, do jaké míry je možné v Evropě druhé poloviny 20. století konstatovat srovnatelné způsoby zpřístupnění přírodních a kulturních prostorů či zda mezi západním a východním vývojem spíše převažovaly rozdíly.

Dr. Martin Zückert

 

Novinky

CC digital

Mit diesem etwas ausführlicheren Newsletter möchten wir Sie auf existierende und in der Entwicklung befindliche digitale Angebote des CC hinweisen. Více...


Öffnung der Wissenschaftlichen Bibliothek

Nach der kompletten Schließung der Wissenschaftlichen Bibliothek wird nun eine eingeschränkte Benutzung wieder möglich: Ab Montag, 11. Mai 2020 steht Ihnen das Bibliotheksteam Mo-Fr täglich von 10:00 bis 14:00 Uhr zur Verfügung. Více...


Call for Papers

International Workshop: Shaping the 'Socialist Self'? The Role of Psy-Sciences in Communist States of the Eastern Bloc (1948–1989)Více...


Neue CC-Publikation

Jan Arend (ed.): Science and Empire in Eastern Europe. Imperial Russia and the Habsburg Monarchy in the 19th Century Více...


An-Institut der

Mitglied im
Kompetenzverbund Historische Wissenschaften München