Collegium Carolinum e. V.   Hochstr. 8, 81669 München   Tel.: +49 / (0)89 / 55 26 06 – 0   E-Mail: post.cc@collegium-carolinum.de
DeutschČeštinaSlovenčinaEnglish

Strukturální politika v slovenských Karpatech. Politika státní podpory a její společenské a ekologické důsledky (postdoktorandský projekt)

V regionu slovenských Karpat zasahoval po roce 1945 socialistický stát do oblasti charakteristické svou polohou na periferii, stagnujícím báňským průmyslem a tradičně obhospodařovaným zemědělstvím a pastevectvím. Usídlením průmyslu, strukturální politikou a transformací agrárního systému odstartoval rozsáhlé změny, které zásadním způsobem ovlivnily život obyvatelstva a kulturní prostor, ve kterém žilo. Cílem výzkumného záměru je zodpovězení otázky, o jaké koncepty a plány se využití této horské oblasti opíralo a jaké důsledky přineslo pro obyvatelstvo a životní prostředí. Předmětem analýzy bude způsob, jakým se za podmínek státního socialismu projednávaly změny kulturního prostoru, řešily konflikty kolem využití oblasti a nově vyvstávající problematika zatížení životního prostředí. Zvolený přístup nabízí možnost zkoumat vztah mezi centrem a periferií ve specifických československých podmínkách a zásadním způsobem objasnit, jakou pozici zaujímalo vnímání přírodních daností za socialismu. Na nadřazené úrovni hodlá projekt přispět k zodpovězení otázky, do jaké míry je možné v Evropě druhé poloviny 20. století konstatovat srovnatelné způsoby zpřístupnění přírodních a kulturních prostorů či zda mezi západním a východním vývojem spíše převažovaly rozdíly.

Dr. Martin Zückert

 

Novinky

v tomto seznamu nejsou žádné zprávy.

An-Institut der

Mitglied im
Kompetenzverbund Historische Wissenschaften München