Collegium Carolinum e. V.   Hochstr. 8, 81669 München   Tel.: +49 / (0)89 / 55 26 06 – 0   E-Mail: post.cc@collegium-carolinum.de
DeutschČeštinaSlovenčinaEnglish

Oral History CC

Vedení projektu: K. Erik Franzen


Sbírat různé hlasy, nechat vyprávět, naslouchat: O to se jedná v projektu “Oral History 
k historii Collegia Carolina (CC)”. Zatímco  k zakládající fázi existují a mohou být využívány četné prameny, jsou šedesátá, sedmdesátá a dokonce i osmdesátá léta historie Institutu slabě dokumentována, k tomuto dlouhému období chybí většinou i fotografie. V tomto v roce 2017 započatém projektu se chceme pokusit získat  ústní materiál k šedesátileté historii  této německé vědecké instituce a tím alespoň částečně tuto mezeru zaplnit.

Cílem projektu je vytvoření a sbírání audio-dat k dějinám CC s pomocí narativních, autobiografických interview s pamětníky (funkcionáři, členové CC, další pamětníci) – a v neposlední řadě i prezentace získaného materiálu pro využití i mimo interní potřebu. Další použití dat pro obsáhlé publikace není zatím plánováno.

V centru tohoto projektu, zaměřeného na prožitou historii, stojí subjektivní zážitky dotazovaných. Pocity, individuální pohledy a vzpomínky by měly být interviewovanými osobami pokud možno autonomně tematizovány, a jejich konkrétní obsah by měl být především přenechán vypravěči.

V optimálním případě tak mohou být získány nejen nové poznatky o Institutu, jeho spolupracovnících a pracovních postupech, ale i podklady pro síť sociálních vztahů v bohemistice posledních desetiletí.

„Oral History CC“ je dlouhodobě plánovaný projekt na kterém společně pracují následující oddělení Institutu: „Digitale Geschichtswissenschaft“ (Digitální historická věda) a „Biographische Sammlung“ (Biografická sbírka) v rámci CC.


Kontakt: K. Erik Franzen

Novinky

Werkstattgepsräche online

Am 25.11.2020 um 12 Uhr und am 2.12.2020 um 14 UhrVíce...


Call for Papers: Überlebendenverbände: Erinnerungsgemeinschaften und politische Akteure im Kalten Krieg

Workshop am 19./20. April 2021 in Wien. Deadline für Bewerbungen ist der 6. Dezember 2020Více...


An-Institut der

Mitglied im
Kompetenzverbund Historische Wissenschaften München