Collegium Carolinum e. V.   Hochstr. 8, 81669 München   Tel.: +49 / (0)89 / 55 26 06 – 0   E-Mail: post.cc@collegium-carolinum.de
DeutschČeštinaSlovenčinaEnglish

Transnacionální zprostředkovatelé vědění

Migrace československých novinářů a jejich činnost pro Rádio Svobodná Evropa v Mnichově (1950-1970)

Rozhlas byl jedním z nejvýznamnějších médií studené války. Rozhlasové vlny umožňovaly komunikaci mezi společnostmi "Západu" a "Východu" v době, kdy se svobodná výměna přes hranice bloků zdála být sotva možná. Výzkumný projekt zpracovávaný od roku 2009 se zaměřuje na vysílač Rádio Svobodná Evropa (Radio Free Europe, RFE), který jako aktér studené války v evropsko-americkém prostoru působil v roli zprostředkovatele vědění. Od počátku padesátých let 20. století měla Svobodná Evropa sídlo v Mnichově.

V centru pozornosti stojí československá redakce RFE, ve které působili především čeští a slovenští emigranti. Ti svými pořady vysílanými do Československa nabízeli svým krajanům alternativní zpravodajství o politické a společenské situaci v zemi, stejně jako o "západní" kultuře. I když byl poslech Svobodné Evropy v Československu zakázán, představovala stanice pro mnoho Čechů a Slováků jeden z mála alternativních zdrojů informací.

Cílem výzkumného záměru je analýza různých směrů transferu vědění a procesů generování vědění v německo-československo-americkém trojúhelníku – mezi přijímající německou společností, americkým pracovním prostředím a Československem jako zemí původu emigrantů a cílovým prostorem pro vysílané pořady.

Projekt je součástí bavorského výzkumného sdružení "Migrace a vědění" (Migration und Wissen, ForMig) financovaného Bavorským státním ministerstvem pro vědu, výzkum a umění.


Novinky

Vortrag in der Prager Außenstelle am 12.12.2019

Kolja Lichy (Gießen): ,,Es ist wie ein Schleim“. Geld, Kredit und Zirkulation in der Habsburgermonarchie des 18. Jahrhunderts Více...


An-Institut der

Mitglied im
Kompetenzverbund Historische Wissenschaften München