Collegium Carolinum e. V.   Hochstr. 8, 81669 München   Tel.: +49 / (0)89 / 55 26 06 – 0   E-Mail: post.cc@collegium-carolinum.de
DeutschČeštinaSlovenčinaEnglish

Evakuace Němců ze Slovenska v letech 1944/45. Národnostní skupina mezi Slovenským národním povstáním a agónií nacistické národnostní a přesidlovací politiky

Evakuace školáků z Handlové roku 1944

Výzkumný projekt Collegia Carolina realizovaný ve spolupráci s Historickým ústavem Slovenské akademie věd


Projekt finančně podporuje Spolková zmocněnkyně pro kulturu a média v rámci akademického podpůrného programu zaměřeného na kulturu a dějiny Němců ve východní Evropě.

 

Řešitelé projektu:
PhDr. Michal Schvarc, PhD.
PhDr. Martina Fiamová, PhD.
Dr. Martin Zückert


Problematika evakuace německého civilního obyvatelstva ze Slovenska v letech 1944/45 doposud nebyla dostatečná zkoumána v širších souvislostech. Zaměření pozornosti na obecné dění v posledním roce druhé světové války umožní analyzovat evakuaci v kontextu nacistické národnostní a přesidlovací politiky, postupu Slovenského státu a vývoje v inkriminovaných oblastech.

 

Evakuace a útěk německého civilního obyvatelstva z východní Evropy v letech 1944/45 jsou dodnes spojovány především s dějinami bývalých německých východních provincií. Výrazně menší pozornost byla naproti tomu zatím věnována vývoji ve státech středovýchodní a jihovýchodní Evropy nacházejících se pod německou hegemonií. Válečným vývojem vyvolaná a německými úřady řízená migrace přibližně půl milionu lidí z Rumunska, srbského Banátu, Chorvatska, Maďarska a Slovenska podléhala regionálním specifikům. Svůj vliv na ni měl napjatý vztah mezi nacistickým mocenským systémem, který se koncem války ještě více radikalizoval, a jednotlivými kolaboračními režimy. Dosavadní studie zkoumají evakuační opatření německých míst, ke kterým došlo v poslední fázi války, většinou izolovaně. Není přitom zohledněna souvislost s nacistickou okupační a přesidlovací politikou ani paralelní vývoj v jednotlivých postižených státech.

 

Slovensko-německý výzkumný tým sleduje dějiny evakuace ze Slovenska. Cílem projektu je přitom vedle historiografického zpracování událostí, především jejich zasazení do kontextu nacistické národnostní a přesidlovací politiky, jejichž důsledky byly patrné až do konce války, stejně tak jako do kontextu vojenského vývoje. K tomu vedle komparativního pohledu na paralelně probíhající evakuaci německého obyvatelstva z jihovýchodní Evropy patří především zohlednění ve stejnou dobu Slovenským státem prováděných evakuačních opatření, stejně jako jiných pohybů uprchlíků v zemi. Předmětem zájmu by ovšem měla být i opatření k mobilizaci pracovních sil iniciovaná v letech 1944/45 ze strany německých i slovenských míst, která lze od sledovaných evakuačních a vyklízecích aktivit jen těžko oddělit. Plánovány jsou také regionální sondy zaměřené na vývoj v německých sídelních oblastech Slovenska v průběhu a po skončení Slovenského národního povstání. Na jejich základě by měla proběhnout analýza postojů postižených osob k politicko-vojenským událostem a konkrétním evakuačním opatřením. Konečně jde také o to prozkoumat, jakým způsobem se po válce přistupovalo k hodnocení daných událostí. Výsledky výzkumu budou zveřejněny v publikaci, která k projektu vznikne. Za účelem prezentace prvních dílčích výsledků a diskuse o nich je na rok 2017 plánován workshop.

 

Kontakt: Martin Zückert

Novinky

Nachruf

Am 11. Juni 2018 verstarb für uns unerwartet unsere Kollegin Gabriele Zeller.Více...


Neueste Titel der Wissenschaftlichen Bibliothek

Anfang März 2018 wurde der neue Lesesaal der Wissenschaftlichen Bibliothek feierlich eröffnet. Seither steht Besuchern wieder der vollumfängliche Bibliotheksservice zur Verfügung. Více...


Newsletter

olsovení:
příjmení:
jméno:
e-mail:
 
An-Institut der

Mitglied im
Kompetenzverbund Historische Wissenschaften München