Collegium Carolinum e. V.   Hochstr. 8, 81669 München   Tel.: +49 / (0)89 / 55 26 06 – 0   E-Mail: post.cc@collegium-carolinum.de
DeutschČeštinaSlovenčinaEnglish

Výzkum

Digitální historická věda

 • OstData – Forschungsdatendienst für die Ost-, Ostmittel- und Südosteuropaforschung
  Více...
 • Digitální výzkumná infrastruktura
  Více...
 • Korrespondierende Wissenschaft: Die Historiker der „Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in Böhmen“ 1891 1945
  Více...
 • Masaryk v německém kontextu: korespondence a sociální sítě v digitální podobě
  Více...

Dějiny paměti

 • Oral History CC
  Více...
 • Transformace vzpomínání na nucené migrace po druhé světové válce na lokální úrovni. Místa, témata a aktéři v postsocialistických průmyslových městech po roce 1989
  Více...
 • Muzealizace paměti. Druhá světová válka a nacistická okupace v muzeích, památnících a pomnících východní Evropy. (Časový rámec projektu: říjen 2008–září 2012)
  Více...
 • Diskurzy svazů obětí: srovnání Německa, Česka a Slovenska (ukončeno)
  Více...

Dějiny migrací

 • Evakuace Němců ze Slovenska v letech 1944/45. Národnostní skupina mezi Slovenským národním povstáním a agónií nacistické národnostní a přesidlovací politiky
  Více...
 • Císařův psací stůl: Místo politických rozhodnutí v Habsburské monarchii? František Josef I. (Franz Joseph I.) a jeho kabinetní kancelář
  Více...
 • Kontaktně-lingvistické výzkumy jazykové akulturace vyhnanců v Meklenbursku
  Více...
 • Představy a politické angažmá odsunutých žen v prvních letech Spolkové republiky Německo (ukončeno)
  Vice...
 • Transnacionální zprostředkovatelé vědění. Migrace československých novinářů a jejich činnost pro Rádio Svobodná Evropa v Mnichově (1950–1970) (ukončeno)
  Vice...

Praktiky a představy o pořádku

 • Kriminalita druhých. Etnické kriminalizovanie v provinciách Východného Pruska a v českých krajinách (1871–1914)
  Více...
 • Uspořádat rozmanitost. Představy o federalismu v habsburské monarchii a jejích nástupnických státech
  Více...
 • Edvard Beneš a národnostní menšiny (ukončeno)
  Více...
 • Stát, podniky a dělnictvo v řízených hospodářstvích. Česko-moravský průmysl mezi nacionálním socialismem a lidovou demokracií (1938–1950) (ukončeno)
  Více...
 • Politické a kulturní loajality v moderní středovýchodní Evropě (ukončeno)
  Více...
 • „Vigilanzkulturen: Transformationen – Räume – Techniken
  Více...

Náboženské dějiny

 • Zwischen Prag und Nikolsburg. Jüdisches Leben in den böhmischen Ländern
  Více...
 • Manuál k dějinám náboženství  a církví na Slovensku ve 20. století
  Více...
 • Mezinárodní doktorandské kolegium "Náboženské kultury v Evropě 19. a 20. století"
  Více...
 • Religions- und Kirchengeschichte der böhmischen Länder und Tschechiens im 20. Jahrhundert (gemeinsam mit der Ackermann-Gemeinde München; gefördert vom Versöhnungsfonds bei Renovabis; Juli 2004–März 2009)
  Více...

Jazyk a literatura

 • Objevení mateřského jazyka. Okcitánština, jidiš a běloruština mezi regionálním entuziazmem, odbornou filologickou diskusí a národní agitací
  Více…
 • Sprachwandel in den Zuwanderungsgebieten von Flucht und Vertreibung
  Více...

Dějiny životního prostředí a infrastruktury

 • Grenzen der Erschließung: Staatliche Strukturpolitik in zwei europäischen Bergregionen im Systemvergleich (1945–1989). Více...
 • Zpřístupnění Karpat. Státní strukturální politika, spory o využití a ekologické změny jedné horské oblasti v období státního socialismu 1945–1989
  Více...

Partnerské projekty

 • Doktorandská škola dějin východní a jihovýchodní Evropy
  Vice...
 • Mezinárodní doktorandské kolegium "Náboženské kultury v Evropě 19. a 20. století"
  Více...

Další projekty

Novinky

Werkstattgepsräche online

Am 25.11.2020 um 12 Uhr und am 2.12.2020 um 14 UhrVíce...


Call for Papers: Überlebendenverbände: Erinnerungsgemeinschaften und politische Akteure im Kalten Krieg

Workshop am 19./20. April 2021 in Wien. Deadline für Bewerbungen ist der 6. Dezember 2020Více...


An-Institut der

Mitglied im
Kompetenzverbund Historische Wissenschaften München