Collegium Carolinum e. V.   Hochstr. 8, 81669 München   Tel.: +49 / (0)89 / 55 26 06 – 0   E-Mail: post.cc@collegium-carolinum.de
DeutschČeštinaSlovenčinaEnglish

Výzkum

Digitální historická věda

 • Digitální výzkumná infrastruktura
  Více...
 • Masaryk v německém kontextu: korespondence a sociální sítě v digitální podobě
  Více...

Dějiny paměti

 • Transformace vzpomínání na nucené migrace po druhé světové válce na lokální úrovni. Místa, témata a aktéři v postsocialistických průmyslových městech po roce 1989
  Více...
 • Muzealizace paměti. Druhá světová válka a nacistická okupace v muzeích, památnících a pomnících východní Evropy. (Časový rámec projektu: říjen 2008–září 2012)
  Více...
 • Diskurzy svazů obětí: srovnání Německa, Česka a Slovenska (ukončeno)
  Více...

Dějiny migrací

 • Evakuace Němců ze Slovenska v letech 1944/45. Národnostní skupina mezi Slovenským národním povstáním a agónií nacistické národnostní a přesidlovací politiky
  Více...
 • Kontaktně-lingvistické výzkumy jazykové akulturace vyhnanců v Meklenbursku
  Více...
 • Představy a politické angažmá odsunutých žen v prvních letech Spolkové republiky Německo (ukončeno)
  Vice...
 • Transnacionální zprostředkovatelé vědění. Migrace československých novinářů a jejich činnost pro Rádio Svobodná Evropa v Mnichově (1950–1970) (ukončeno)
  Vice...

Praktiky a představy o pořádku

 • Uspořádat rozmanitost. Představy o federalismu v habsburské monarchii a jejích nástupnických státech
  Více...
 • Objevení mateřského jazyka. Okcitánština, jidiš a běloruština mezi regionálním entuziazmem, odbornou filologickou diskusí a národní agitací
  Více...
 • Kriminalita druhých. Etnické kriminalizovanie v provinciách Východného Pruska a v českých krajinách (1871–1914)
  Více...
 • Edvard Beneš a národnostní menšiny (ukončeno)
  Více...
 • Stát, podniky a dělnictvo v řízených hospodářstvích. Česko-moravský průmysl mezi nacionálním socialismem a lidovou demokracií (1938–1950) (ukončeno)
  Více...
 • Politické a kulturní loajality v moderní středovýchodní Evropě (ukončeno)
  Více...

Náboženské dějiny

 • Handbuch der Religions- und Kirchengeschichte der Slowakei im 20. Jahrhundert
  Více...
 • Mezinárodní doktorandské kolegium "Náboženské kultury v Evropě 19. a 20. století"
  Více...
 • Religions- und Kirchengeschichte der böhmischen Länder und Tschechiens im 20. Jahrhundert (gemeinsam mit der Ackermann-Gemeinde München; gefördert vom Versöhnungsfonds bei Renovabis; Juli 2004–März 2009)
  Více...

Dějiny životního prostředí a infrastruktury

 • Zpřístupnění Karpat. Státní strukturální politika, spory o využití a ekologické změny jedné horské oblasti v období státního socialismu 1945–1989
  Více...

Partnerské projekty

 • Doktorandská škola dějin východní a jihovýchodní Evropy
  Vice...
 • Mezinárodní doktorandské kolegium "Náboženské kultury v Evropě 19. a 20. století"
  Více...

Další projekty

Novinky

Das Collegium Carolinum und die Wissenschaftliche Bibliothek

bleiben vom 25. Dezember 2017 bis zum 7. Januar 2018 geschlossen. Am 8. Januar sind wir wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen frohe Feiertage und einen guten Rutsch ins Neue Jahr!


Newsletter

Gender:
First Name:
Last Name:
Email:
 
An-Institut der

Mitglied im
Kompetenzverbund Historische Wissenschaften München