Collegium Carolinum e. V.   Hochstr. 8, 81669 München   Tel.: +49 / (0)89 / 55 26 06 – 0   E-Mail: post.cc@collegium-carolinum.de
DeutschČeštinaSlovenčinaEnglish

Graduiertenschriften (Graduační práce)

Vydavatelé: Martin Schulze Wessel, Peter Haslinger, Joachim von Puttkamer, Dietmar Neutatz, Stefan Troebst a Jörg Baberowski
Redakce a kontaktní osoba: Arpine Maniero (arpine.maniero[at]collegium-carolinum.de)


V digitální řadě „Graduierungsschriften“ (Graduační práce) jsou v online podobě poprvé publikovány výborné masterské, magisterské a doktorské práce se vztahem k východní Evropě. Mladí badatelé a badatelky tak mají možnost zveřejnit své práce v publikační radě prověřené kvality s garancí dlouhodobé archivace a snadnější dostupnosti díky napojení na Bavorský knihovní svaz (Bayerischer Bibliotheksverbund).

 

Cílem publikační řady je především větší zviditelnění kvalifikačních prací. Posudkové řízení, resp. pravidla pro publikování jsou garantem dodržení základních kvalitativních měřítek, stejně jako jednotného vzhledu bez nutnosti dodatečného náročného přepracovávání textů. Publikační řada se skládá z dvou podskupin s množstvím závěrečných prací z německých, resp. českých univerzit.


Všechny online publikace se zveřejňují podle licenčních podmínek CC licence.

Řada Německo

Novinky

Das Collegium Carolinum und die Wissenschaftliche Bibliothek

bleiben vom 25. Dezember 2017 bis zum 7. Januar 2018 geschlossen. Am 8. Januar sind wir wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen frohe Feiertage und einen guten Rutsch ins Neue Jahr!


Newsletter

Gender:
First Name:
Last Name:
Email:
 
An-Institut der

Mitglied im
Kompetenzverbund Historische Wissenschaften München