Collegium Carolinum e. V.   Hochstr. 8, 81669 München   Tel.: +49 / (0)89 / 55 26 06 – 0   E-Mail: post.cc@collegium-carolinum.de
DeutschČeštinaSlovenčinaEnglish

OstDok/ViFaOst

 

OstDok (Osteuropa-Dokumente online – Online dokumenty k východní Evropě) je centrální platformou otevřeného přístupu k elektronickým textům v plném znění z oblasti výzkumu východní, středovýchodní a jihovýchodní Evropy a součástí interdisciplinárního regionálního portálu ViFaOst (Virtuelle Fachbibliothek Osteuropa – Virtuální odborná knihovna východní Evropa).

 

Nabídka zahrnuje retrodigitalizované publikační řady partnerů projektu jako jsou například „Veröffentlichungen des Collegium Carolinum“, „Bad Wiesseer Tagungen“ nebo „Veröffentlichungen der Deutsch-Tschechischen und Deutsch-Slowakischen Historikerkommission“. Novější čísla těchto řad vycházejí po uplynutí tříleté ochranné lhůty ve formě hybridních publikací. Pro portál se také podařilo získat publikace vydavatelství jako Schöningh, Otto Sagner nebo Vandenhoeck & Ruprecht.

 

OstDok navíc poskytuje badatelům a badatelkám možnost publikovat výsledky svého výzkumu online. K dispozici jsou přitom dvě různé cesty. Takzvaná „zelená cesta“ v podobě druhotného zveřejnění již dříve publikovaných textů, stejně jako „zlatá cesta“, kdy jsou texty poprvé zveřejněny přímo online.

 

Graduiertenschriften (Graduační práce)
DigiOst
Tematické portály

 

Partneři projektu: Collegium Carolinum, Herder-Institut (Marburg), Institut für Ost- und Südosteuropaforschung (Regensburg) stejně jako Bayerische Staatsbibliothek (Mnichov)
Finanční podpora:
Deutsche Forschungsgemeinschaft
Kontaktní osoba: Arpine Maniero (arpine.maniero[at]collegium-carolinum.de)

 

 

 

 

Novinky

Das Collegium Carolinum und die Wissenschaftliche Bibliothek

bleiben vom 25. Dezember 2017 bis zum 7. Januar 2018 geschlossen. Am 8. Januar sind wir wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen frohe Feiertage und einen guten Rutsch ins Neue Jahr!


Newsletter

Gender:
First Name:
Last Name:
Email:
 
An-Institut der

Mitglied im
Kompetenzverbund Historische Wissenschaften München