Collegium Carolinum e. V.   Hochstr. 8, 81669 München   Tel.: +49 / (0)89 / 55 26 06 – 0   E-Mail: post.cc@collegium-carolinum.de
DeutschČeštinaSlovenčinaEnglish

Češi, Slováci, Němci ve 20. století. Materiály k výuce dějepisu

Zde pohled do jedné české učebnice

Od svého založení v roce 1990 se Česko-německá a Slovensko-německá komise historiků snaží zprostředkovávat minulost tří národů na jejich společných i rozdělených cestách. Projektem komentované sbírky pramenů k česko-slovensko-německým dějinám 20. století se komise zaměřila na novou cílovou skupinu: nastupující generace. Mladí lidé, kteří budou vyrůstat ve stále těsněji propojené Evropě, by měli v rámci školní výuky poznat a pochopit dva východní partnerské státy Německa. Podobnosti a protiklady, společné zájmy a konflikty v dějinách Němců, Čechů a Slováků by přitom měly školáky senzibilizovat pro pochopení toho, jak se národy navzájem vnímají a na jakém základě jsou postaveny mezinárodní vztahy.

Na rozdíl od dosavadních školních pomůcek chce komise prostřednictvím těchto materiálů pro výuku dějepisu nabídnout novou, středoevropskou perspektivu. Na jedné straně chce ukázat rozdílné působení centrálních dějinných událostí na Němce, Čechy a Slováky a jejich často protikladný výklad. Na druhé straně pak působení zprvu lokálně ohraničených, z Německa nebo z Česka vycházejících trendů na zbývající Evropu.

Grémium vydavatelů se skládá ze členů Česko-německé a Slovensko-německé komise historiků, stejně jako dalších badatelů v oblasti historických věd a odborníků na didaktiku dějepisu. Koordinací projektu je pověřen sekretariát německé sekce komise. Výzkumný záměr finančně podporuje Německá akademická výměnná služba (Deutscher Akademischer Austauschdienst, DAAD) ze zdrojů Spolkového ministerstva zahraničních věcí. 


Novinky

Werkstattgepsräche online

Am 25.11.2020 um 12 Uhr und am 2.12.2020 um 14 UhrVíce...


Call for Papers: Überlebendenverbände: Erinnerungsgemeinschaften und politische Akteure im Kalten Krieg

Workshop am 19./20. April 2021 in Wien. Deadline für Bewerbungen ist der 6. Dezember 2020Více...


An-Institut der

Mitglied im
Kompetenzverbund Historische Wissenschaften München