Národní licence

Za účelem trvalého zlepšení nabídky elektronických odborných informací německých vysokých škol, výzkumných zařízení a vědeckých knihoven financuje Německá výzkumná společnost (Deutsche Forschungsgemeinschaft) od roku 2004 udělování tzv. národních licencí (Nationallizenzen). Cílem je přitom umožnit badatelům, studentům a vědecky zainteresovaným soukromým osobám bezplatný přístup k databankám, digitálním sbírkám textů a elektronickým časopisům. Tento získají prostřednictvím sítě své domovské vysoké školy, výzkumného zařízení či vědecké knihovny.


Díky rozšíření digitálních sbírek a odborných databank mají badatelé z oboru humanitních a sociálních věd online k dispozici důležité výzkumné zdroje. 


Uživatelské podmínky ve formátu PDF najdete zde.


Pro přehled nabídek volně přístupných ve vědecké knihovně Sudetoněmeckého domu viz odkaz "národní licence". Důležitá informace: užívání některých databank je spojeno s předchozí registrací.

narodním licencím