Collegium Carolinum e. V.   Hochstr. 8, 81669 München   Tel.: +49 / (0)89 / 55 26 06 – 0   E-Mail: post.cc@collegium-carolinum.de
DeutschČeštinaSlovenčinaEnglish

Vědecká knihovna Sudetoněmeckého domu

Knihovna obsahuje největší specializovanou sbírku k dějinám českých zemí, Československa, stejně jako Česka a Slovenska v Německu, resp. západní Evropě (cca. 170.000 knihovních jednotek).

 

 

 

 

Její správu má na starosti Collegium Carolinum. Knihovna v sobě zahrnuje fondy následujících organizací:

Těžiště sbírky představují dějiny a kultura českých zemí od raného novověku po současnost, dějiny Slovenska ve 20. století, stejně jako tematicky přesahová díla k dějinám habsburské monarchie. Dobře zastoupeny jsou navíc oblasti jako právní dějiny, filologie, literatura, kultura paměti, dějiny umění a kultury, náboženské a církevní dějiny či etnologie. V knihovně je možné vedle textů zákonů, topografických děl, slovníků a příruček k hospodářským a personálním dějinám nalézt také odborné časopisy (pokud možno kompletní řady od prvního ročníku), výroční zprávy spolků a škol, české a slovenské noviny poválečné doby, stejně jako publicistiku odsunutých Němců či práce československých emigrantů.

Knihovna je zapojena do Pracovní skupiny mnichovských východoevropských knihoven (Arbeitsgemeinschaft der Münchner Osteuropabibliotheken) založené v prosinci roku 2001.

Vědecká knihovna Sudetoněmeckého domu je prezenční.

Katalogy

Vedle online katalogů jsou přímo v knihovně k dispozici také staré lístkové katalogy (abecední katalog, katalog časopisů, regionální katalog, katalog časopisových článků).

po-čt     10.00 – 17.00
pá         10.00 – 16.00

 

Dotazy na knihovnu:

Tel:  +49 (0)89 / 55 26 06 - 31
Fax: +49 (0)89 / 55 26 06 - 44
E-Mail: biblio.cc[at]collegium-carolinum.de

Adresa / Popis cesty:

Wissenschaftliche Bibliothek im Sudetendeutschen Haus,
Hochstraße 8, 1. Untergeschoss
81669 München

Poloha a pokyny pro cestu do Collegia Carolina

Pro informace o možnostech výpůjček mimo Mnichov prosím kontaktujte meziknihovní výpůjční službu své knihovny.
Naše značka pro meziknihovní výpůjční službu je: M 457
Upozorňujeme, že meziknihovní výpůjční služba se netýká novin a časopisů.

 


 

 

Novinky

Vortrag und Workshop

am 15. und am 16.11.2018 in WienVíce...


Festveranstaltung zum Abschluss des V. Bandes des Sudetendeutschen Wörterbuchs

und internationale Symposion "LexikoNet 2 mit Netzwerktreffen der Dialektlexikographie" vom 15.-17. 11.2018 in GießenVíce...


Nachruf: Am 24. September verstarb Michaela Marek

Das Collegium Carolinum trauert um Michaela Marek, die am 24. September in Leipzig verstorben ist. Mit ihr verlieren wir eine herausragende Wissenschaftlerin und sehr geschätzte Kollegin, die mit dem Collegium Carolinum über...Více...


Newsletter

olsovení:
příjmení:
jméno:
e-mail:
 
An-Institut der

Mitglied im
Kompetenzverbund Historische Wissenschaften München