Collegium Carolinum e. V.   Hochstr. 8, 81669 München   Tel.: +49 / (0)89 / 55 26 06 – 0   E-Mail: post.cc@collegium-carolinum.de
DeutschČeštinaSlovenčinaEnglish

Vědecká knihovna Sudetoněmeckého domu

Knihovna obsahuje největší specializovanou sbírku k dějinám českých zemí, Československa, stejně jako Česka a Slovenska v Německu, resp. západní Evropě (cca. 170.000 knihovních jednotek).

 

 

 

 

Její správu má na starosti Collegium Carolinum. Knihovna v sobě zahrnuje fondy následujících organizací:

Těžiště sbírky představují dějiny a kultura českých zemí od raného novověku po současnost, dějiny Slovenska ve 20. století, stejně jako tematicky přesahová díla k dějinám habsburské monarchie. Dobře zastoupeny jsou navíc oblasti jako právní dějiny, filologie, literatura, kultura paměti, dějiny umění a kultury, náboženské a církevní dějiny či etnologie. V knihovně je možné vedle textů zákonů, topografických děl, slovníků a příruček k hospodářským a personálním dějinám nalézt také odborné časopisy (pokud možno kompletní řady od prvního ročníku), výroční zprávy spolků a škol, české a slovenské noviny poválečné doby, stejně jako publicistiku odsunutých Němců či práce československých emigrantů.

Knihovna je zapojena do Pracovní skupiny mnichovských východoevropských knihoven (Arbeitsgemeinschaft der Münchner Osteuropabibliotheken) založené v prosinci roku 2001.

Vědecká knihovna Sudetoněmeckého domu je prezenční.

Katalogy

Vedle online katalogů jsou přímo v knihovně k dispozici také staré lístkové katalogy (abecední katalog, katalog časopisů, regionální katalog, katalog časopisových článků).

po-čt     10.00 – 17.00
pá         10.00 – 16.00

 

Dotazy na knihovnu:

Tel:  +49 (0)89 / 55 26 06 - 31
Fax: +49 (0)89 / 55 26 06 - 44
E-Mail: biblio.cc[at]collegium-carolinum.de

Adresa / Popis cesty:

Wissenschaftliche Bibliothek im Sudetendeutschen Haus,
Hochstraße 8, 1. Untergeschoss
81669 München

Poloha a pokyny pro cestu do Collegia Carolina

Pro informace o možnostech výpůjček mimo Mnichov prosím kontaktujte meziknihovní výpůjční službu své knihovny.
Naše značka pro meziknihovní výpůjční službu je: M 457
Upozorňujeme, že meziknihovní výpůjční služba se netýká novin a časopisů.

 


 

 

Novinky

Wissenschaftliche Bibliothek

Normalbetrieb ab 1.7. und Teilnahme am IFLA-Voucher-SystemVíce...


An-Institut der

Mitglied im
Kompetenzverbund Historische Wissenschaften München