Collegium Carolinum e. V.   Hochstr. 8, 81669 München   Tel.: +49 / (0)89 / 55 26 06 – 0   E-Mail: post.cc@collegium-carolinum.de
DeutschČeštinaSlovenčinaEnglish

"Sudetendeutsches Wörterbuch" (Sudetoněmecký slovník, SdWB)

Slovník německých nářečí v Čechách, na Moravě a v českém Slezsku

Sudetoněmecký slovník (Sudetendeutsche Wörterbuch, SdWb) je odborným slovníkem dialektů přibližujícím různá německá nářečí geografické oblasti Čechy, Morava a české Slezsko. Zachycením německých jazykových variet chrání slovník původní kulturní dědictví německé minulosti českých zemí před zapomněním. 

 
Základ ke slovníku položili v meziválečné době Ernst Schwarz a Erich Gierach na Univerzitě Karlově v Praze svou sbírkou sudetoněmeckých nářečí.. Roku 1957 na ně navázal a projektu se opět ujal Franz J. Beranek z univerzity v Gießenu; od počátku ve spolupráci s mnichovským Collegiem Carolinem a za dvacetileté finanční podpory ze strany Německé výzkumné společnosti (Deutschen Forschungsgemeinschaft, DFG). Dnes na projekt přispívá Svobodný stát Bavorsko.  


Novou sbírku materiálů sestavil Beranek na základě stovky dotazníků, které v padesátých a šedesátých letech vyplnilo cca. 650 hodnověrných osob, dále dvaceti doplňkových dotazníků, zvláštních soupisů k určitým pracovním odvětvím a věcným tématům vytvořených za pomoci literatury domoviny, vědeckých publikací a dobrovolných zásilek. Pramenný materiál vědečtí pracovníci transkribovali, lemmatizovali (převedli do spisovné němčiny) a abecedně uspořádali, takže má dnes podobu abecedně řazeného lístkového archivu s cca. 2,7 miliony katalogových lístků, 182.000 synonymními odkazy a 16.500 pracovními kartami. Archiv je možné kdykoliv rozšířit, resp. použít pro sestavení doplňkových dílů SdWb.  


Slovník jako takový vychází z principu abecedního řazení hesel a převodu do spisovné němčiny zaměřeného na písemný projev. V souladu se svou koncepcí zpracovává pět velkých dialektických oblastí: středobavorskou, severobavorskou či hornofalckou, východofranckou, slezskou a hornosaskou včetně různých jazykových ostrovů s jejich smíšenými dialekty. Vedle toho jsou – pokud došlo k jejich zaznamenání – zohledněny všechny sociální dialekty (např. jazyk včelařů, myslivců, vojáků apod.) a německo-slovanské přejímání slov.  


SdWb, redakce slovníku a s ním spojené gießenské sbírky, Sudetoněmecký archiv nářečí (Sudetendeutsches Mundartarchiv), Etnografický archiv (Volkskundearchiv), Archiv jmen (Namensarchiv) se zvláštní částí „Sbírka pomístních jmen Peschel“ (Flurnamensammlung Peschel), stejně jako Karpatoněmecký archiv nářečí (Karpatendeutsches Mundartarchiv) nabízejí vedle jazykových informací také národopisné aspekty, takže cílovou skupinou mohou být nejen jazykovědci, ale i etnologové, historici a zainteresovaní laici. O postupu práce průběžně referují Zprávy o Sudetoněmeckém slovníku (Berichte über das Sudetendeutsche Wörterbuch). Ročně zpravidla vycházejí dvě čísla slovníku každé o 80 stranách. Celkově je projekt rozvržen na přibližně osm svazků po 8 až 9 číslech. Více...Novinky

Wissenschaftliche Bibliothek

Normalbetrieb ab 1.7. und Teilnahme am IFLA-Voucher-SystemVíce...


An-Institut der

Mitglied im
Kompetenzverbund Historische Wissenschaften München