Collegium Carolinum e. V.   Hochstr. 8, 81669 München   Tel.: +49 / (0)89 / 55 26 06 – 0   E-Mail: post.cc@collegium-carolinum.de
DeutschČeštinaSlovenčinaEnglish

PD Dr. Klaas-Hinrich Ehlers

Hannah Maischein

Projektový pracovník

„Kontaktně-lingvistické výzkumy jazykové akulturace vyhnanců v Meklenbursku" Více...

Obor: germanistika
E-Mail: klaas.ehlers(at)fu-berlin.de

Výzkumné zaměření

(Historická) sociolingvistika, (historická) pragmatika
Dialektologie
Dějiny jazykovědy a příbuzných oborů
Česko-německé kulturní kontakty
Výzkum migrace a integrace

Profesní životopis 

 • nar. 1959
 • studium filozofie a germanistiky na Svobodné univerzitě (Freie Universität) v Berlíně
 • 1990: doktorát tamtéž; téma doktorské práce: „Das dynamische System. Zur Entwicklung von Begriff und Metaphorik des Systems bei Jurij N. Tynjanov“ (Dynamický systém. K vývoji pojmu a metaforiky systému u Jurije N. Tynjanova)
 • 1990–1992: lektor Německé akademické výměnné služby (Deutscher Akademischer Austauschdienst, DAAD) na katedře germanistiky FF UK v Praze
 • 1992–1997: vědecký pracovník oboru germanistika na Svobodné univerzitě v Berlíně
 • 1998–2003: vědecký pracovník fakulty kulturních věd Evropské univerzity (Europa-Universität) ve Frankfurtu nad Odrou
 • 2003–2008: vědecký pracovník výzkumné skupiny Německé výzkumné společnosti (DFG) „Geschichte der Deutschen Forschungsgemeinschaft 1920-1970“ (Dějiny Německé výzkumné společnosti 1920-1970) na Univerzitě v Siegenu
 • 2004: habilitace v oboru germanistická lingvistika na Evropské univerzitě ve Frankfurtu nad Odrou; habilitační práce na téma: „Strukturalismus in der deutschen Sprachwissenschaft. Die Rezeption der Prager Schule zwischen 1926 und 1945“ (Strukturalizmus v německé jazykovědě. Recepce pražské školy mezi lety 1926 a 1945)
 • LS 2004: zastupující vedoucí katedry Jazykověda I. Deskriptivní lingvistika a mezijazyková sociolingvistika na Evropské univerzitě ve Frankfurtu nad Odrou
 • 2008–2012: vědecký pracovník výzkumné skupiny DFG „Sprachvariation in Norddeutschland“ (Jazyková variace v severním Německu) na fakultě kulturních věd Evropské univerzity ve Frankfurtu nad Odrou
 • 2013: nová habilitácia v odbore filozofia a humanitné vedy na Slobodnej univerzite v Berlíne, Ústav pre nemeckú a holandskú filológiu
 • od roku 2013: projektový pracovník Collegia Carolina v rámci výzkumného záměru DFG „Kontaktně-lingvistické výzkumy jazykové akulturace vyhnanců v Meklenbursku“

 

Členství/funkce

od roku 2012 člen Výzkumné rady Johanna Gottfrieda Herdera (Herder-Forschungsrat)

Publikace

Pokračovat ...

Novinky

Stellenausschreibung

Wiss. Mitarbeiter*in in PragVíce...


Das Collegium Carolinum und die Wissenschaftliche Bibliothek

bleiben vom 23.12.2019 bis zum 6.1.2020 geschlossen. Am 7.1. sind wir wieder für Sie da.


An-Institut der

Mitglied im
Kompetenzverbund Historische Wissenschaften München