Collegium Carolinum e. V.   Hochstr. 8, 81669 München   Tel.: +49 / (0)89 / 55 26 06 – 0   E-Mail: post.cc@collegium-carolinum.de
DeutschČeštinaSlovenčinaEnglish

Collegium Carolinum – Výzkumný ústav pro dějiny Česka a Slovenska

Jako interdisciplinární vědecká společnost spojuje Collegium Carolinum, výzkumný institut pro české země, mezinárodně renomované badatele a badatelky zabývající se dějinami a současností Česka a Slovenska, stejně jako středovýchodní Evropy. Sdružení Collegium Carolinum má v současné době 65 členů z Německa, Rakouska, České republiky, Slovenska, Francie, Velké Británie, Dánska a USA.

Ke sdružení přináležející institut podněcuje a samostatně provádí výzkum dějin českých zemí a středovýchodní Evropy. Zvláštní význam přitom mají komparativní a transferové historickovědní přístupy. Časové těžiště výzkumu spočívá v 19. a 20. století. K hlavním tematickým okruhům patří mimo jiné náboženské dějiny, dějiny paměti, dějiny migrací, regionalismus a dějiny federalismu, stejně jako dějiny životního prostředí a infrastruktury.

Další oblasti činnosti zahrnují:

 • pořádání konferencí, workshopů a přednášek (především konference v Bad Wiessee a setkání bohemistů)
 • vydávání publikací
 • sestavování bibliografií a příruček
 • zprostředkovávání informací a zadávání výzkumných zakázek
 • učební úvazky na univerzitách v Mnichově, v Praze, Pasově a Gießenu
 • členství v "Kompetenzverbund Historische Wissenschaften München" (sdružení kompetence Historické vědy Mníchov)
 • kooperační partner Honours Master's Programme East European Studies v Mnichově a Řezně
 • spoluúčast na elitním studijním programu "Východoevropská studia" Univerzity Ludvíka Maxmiliána (LMU) v Mnichově
 • spoluúčast na Mezinárodním doktorandském kolegiu "Náboženské kultury v Evropě 19. a 20. století" LMU v Mnichově a Univerzity Karlovy v Praze
 • podpora a poradenství pro badatele a studenty
 • správa vědeckého sekretariátu německé sekce Česko-německé a Slovensko-německé komise historiků

Institut zřídil roku 1956 Svobodný stát Bavorsko za spoluúčasti Spolkové republiky Německo. Základní finanční podporu dostává od Bavorského státního ministerstva pro vedu a umění. Jednotlivé projekty jsou pak financovány z různých grantů.

Institutem spravovaná vědecká knihovna je největší specializovanou sbírkou bohemik a sudetik v Německu (více než 170.000 titulů). Má k dispozici vlastní OPAC, resp. katalog časopisů a jako prezenční knihovna (Hochstr. 8, D-81669 München) umožňuje badatelům pracovat přímo na místě.

Těšíme se na Vaši návštěvu v Mnichově!

Novinky

Nachruf

Am 11. Juni 2018 verstarb für uns unerwartet unsere Kollegin Gabriele Zeller.Více...


Neueste Titel der Wissenschaftlichen Bibliothek

Anfang März 2018 wurde der neue Lesesaal der Wissenschaftlichen Bibliothek feierlich eröffnet. Seither steht Besuchern wieder der vollumfängliche Bibliotheksservice zur Verfügung. Více...


Newsletter

olsovení:
příjmení:
jméno:
e-mail:
 
An-Institut der

Mitglied im
Kompetenzverbund Historische Wissenschaften München