Collegium Carolinum e. V.   Hochstr. 8, 81669 München   Tel.: +49 / (0)89 / 55 26 06 – 0   E-Mail: post.cc@collegium-carolinum.de
DeutschČeštinaSlovenčinaEnglish

Collegium Carolinum – Výzkumný ústav pro dějiny Česka a Slovenska

Jako interdisciplinární vědecká společnost spojuje Collegium Carolinum, výzkumný institut pro české země, mezinárodně renomované badatele a badatelky zabývající se dějinami a současností Česka a Slovenska, stejně jako středovýchodní Evropy. Sdružení Collegium Carolinum má v současné době 66 členů z Německa, Rakouska, České republiky, Slovenska, Francie, Velké Británie, Dánska a USA.

Ke sdružení přináležející institut podněcuje a samostatně provádí výzkum dějin českých zemí a středovýchodní Evropy. Zvláštní význam přitom mají komparativní a transferové historickovědní přístupy. Časové těžiště výzkumu spočívá v 19. a 20. století. K hlavním tematickým okruhům patří mimo jiné náboženské dějiny, dějiny paměti, dějiny migrací, regionalismus a dějiny federalismu, stejně jako dějiny životního prostředí a infrastruktury.

Další oblasti činnosti zahrnují:

 • pořádání konferencí, workshopů a přednášek (především konference v Bad Wiessee a setkání bohemistů)
 • vydávání publikací
 • sestavování bibliografií a příruček
 • zprostředkovávání informací a zadávání výzkumných zakázek
 • učební úvazky na univerzitách v Mnichově, v Praze, Pasově a Gießenu
 • členství v "Kompetenzverbund Historische Wissenschaften München" (sdružení kompetence Historické vědy Mníchov)
 • kooperační partner Honours Master's Programme East European Studies v Mnichově a Řezně
 • spoluúčast na elitním studijním programu "Východoevropská studia" Univerzity Ludvíka Maxmiliána (LMU) v Mnichově
 • spoluúčast na Mezinárodním doktorandském kolegiu "Náboženské kultury v Evropě 19. a 20. století" LMU v Mnichově a Univerzity Karlovy v Praze
 • podpora a poradenství pro badatele a studenty
 • správa vědeckého sekretariátu německé sekce Česko-německé a Slovensko-německé komise historiků

Institut zřídil roku 1956 Svobodný stát Bavorsko za spoluúčasti Spolkové republiky Německo. Základní finanční podporu dostává od Bavorského státního ministerstva pro vedu a umění. Jednotlivé projekty jsou pak financovány z různých grantů.

Institutem spravovaná vědecká knihovna je největší specializovanou sbírkou bohemik a sudetik v Německu (více než 170.000 titulů). Má k dispozici vlastní OPAC, resp. katalog časopisů a jako prezenční knihovna (Hochstr. 8, D-81669 München) umožňuje badatelům pracovat přímo na místě.

Těšíme se na Vaši návštěvu v Mnichově!

Novinky

Werkstattgepsräche online

Am 25.11.2020 um 12 Uhr und am 2.12.2020 um 14 UhrVíce...


Call for Papers: Überlebendenverbände: Erinnerungsgemeinschaften und politische Akteure im Kalten Krieg

Workshop am 19./20. April 2021 in Wien. Deadline für Bewerbungen ist der 6. Dezember 2020Více...


An-Institut der

Mitglied im
Kompetenzverbund Historische Wissenschaften München