Hof- und Staats-Handbuch der Österreichisch-Ungarischen Monarchie :

für das Jahr 1908. - Wien : Hof- u. Staatsdr.

34. Jg. 1908
Zugangsnummer: CC: 4174
Signatur: ZB 454(1908

Toužimský, Josef J.:

Na úsvitě nové doby : dějiny roku 1848. v zemích českých / Jos. J. Toužimský. - V Praze : Vilímek, [1898]. - 783, XX S. : zahlr. Ill.
Zugangsnummer: CC: 60833
Signatur: 0001/A 113 2.Ex.

 

 

Černý, Jan M.:

Boj za Právo : sborník aktů politických u věcech státu a národa českého od roku 1848 ; s výklady historickými / Jan M. Černý. - V Praze : Bursík a Kohout

Část 1. Až do rozpuštění sněmu Kroměřížského : [11. března 1848 - 7. března 1849.]. - 1893. - XVI, 854 S.
Zugangsnummer: CC: 26978
Signatur: 0001/A 99

 

Heimatskunde des Reichenberger Bezirkes

Stadt und Land / verf. von Ant. Fr. Ressel. -
Reichenberg: Augsten
Bd. 1: (1904). - 864 S.
Zugangsnummer: SDA: 85750; AG: 1933
Signatur: 0001/A 162-1

Bd. 2: (1905). - 725 S.
Zugangsnummer: CC: 26419; AG 8068
Signatur: 0001/A 162-2

 

 

Topographisches Post-Lexicon des Königreiches Böhmen

/ bearb. von Michael von Fehringer
Wien: Kaiserl.-Königl. Hof- und Staatsdr., 1877. - XX, 781 S.
Zugangsnummer: CC: 28622
Signatur: 0001/A 1588